Financiering van je studie

Je kunt voor de financiering van je studie afhankelijk van je situatie gebruik maken van Studiefinanciering, het sociaal leenstelsel, fondsen en je eigen geld, mogelijk met recht op belastingaftrek.

Studiefinanciering van de DUO

Voor opleidingen aan hbo en universiteit wordt, onder voorwaarden, studiefinanciering verstrekt door de DUO. Als je na augustus 2015 bent begonnen met studeren val je onder het sociaal leenstelsel. Studiefinanciering bestaat sindsdien uit een lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Het recht op een aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Je kunt studiefinanciering aanvragen als je een voltijds of duale opleiding aan hbo of universiteit volgt van minimaal 1 jaar of langer. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering. Zij betalen hun studie uit hun eigen inkomen of hun werkgever betaalt.

Fondsenwerving

Je kunt ook proberen om een een deel van je (vervolg)studie of cursus in binnen- of buitenland te financieren met behulp van een beurs. Houd er rekening mee dat besturen van kleine fondsen niet iedere maand bij elkaar komen; let goed op de deadlines voor aanvragen! crowdfunding wordt steeds vaker ingezet om een vervolgstudie te financieren.

Het werven van geld is maatwerk. Je moet je eigen unieke verkoopargumenten bepalen en aantonen wat je waard bent. De jury's en commissies die de gelden beheren willen weten wie jij bent en wat jij van plan bent. Wil je stage lopen in een vooraanstaand instituut in New York, maak dan duidelijk waarom dit goed is voor jou. Ze willen jouw ontwikkeling steunen en niet het instituut in New York. Bovendien kijken ze behalve naar het bedrag en je motivatie ook naar de waarde voor het fonds om jou te ondersteunen. Verplaats je dus in het fonds!

Studiebeurzen

Diverse grote en kleine fondsen stellen studiebeurzen, leningen en donaties beschikbaar voor verschillende doelgroepen en studies. De VSB-beurs en cultuurfondsbeurs zijn er bijvoorbeeld voor vervolgstudies in het buitenland,  stichting Bekker-la Bastide-Fonds steunt studenten die een fulltime studie in Amsterdam of Rotterdam doen en de AHK Talent Grant is speciaal voor talentvolle studenten van buiten de EER. De Fundatie van Renswoude en de Schuurman Schimmel - van Outeren stichting en stichting de Korinthiërs steunen studenten onder de 30 jaar, Talent Support voor studenten ouder dan 30. Het Betsy Perk-opleidingsfonds steunt alleen vrouwen. Het Hendrik Muller Fonds verstrekt studiebeurzen en steunt culturele doelen.

Sommige fondsen richten zich op bepaalde disciplines. De VandenEnde Foundation jonge talenten op de werkgebieden theater, dans, muziek, film en televisie.  Het Prins Bernard Cultuurfonds beheert diverse fondsen op naam  waarvan een aantal ook studies ondersteunt zoals het Burger-Dominicus Fonds voor dansers en het Sonate Fonds voor klassieke muziek. stichting NHBos heeft stipendia voor studenten landschapsarchitectuur, de EFL stichting draagt bij aan studiereizen voor bouwkunststudenten. stichting Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziekstudenten (AFVOMS) geeft donaties aan conservatoriumstudenten. De Theaterschool heeft het Hanny Veldkamp Fonds  en Jan Kassies Fonds voor financiële ondersteuning van talentvolle studenten.

Noodgevallen

Bij studievertraging als gevolg van een overmachtsituatie, zoals ziekte of moeilijke familieomstandigheden, kun je soms aanspraak maken op financiële ondersteuning van de DUO of via een regeling van school. Voor AHK-studenten is er voor deze situaties het profileringsfonds.

De opleidingen aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam zijn deeltijdopleidingen en worden gevolgd door studenten die al een baan hebben. Zij financieren hun studie uit hun eigen inkomen. De Academie van Bouwkunst heeft ook veel buitenlandse studenten die vaak met een studiebeurs naar Nederland komen.
Een studiebeurs is hierdoor alleen van toepassing indien je een project of vervolgstudie in het buitenland wilt doen.