Financieel overzicht

Of het nou gaat om je levensonderhoud, een project of je onderneming: financieel overzicht is belangrijk. Overzicht kun je op meerdere manieren verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan een administratie, een begroting en/of boekhouding.

Administratie

Administratie is het beheren van belangrijke zaken. Denk aan alle bewijzen rondom je financiële administratie zoals facturen van dure apparaten, polissen van verzekeringen, loonstrookjes en jaaropgaven, rekeningafschriften, papieren van de Belastingdienst en/of bijvoorbeeld je zorg- of autoverzekering.

Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar het is handig je privéadministratie vijf jaar te bewaren, want mocht de Belasting met een naheffing komen, dan heb jij de documenten waarmee je een eventueel tegendeel kunt bewijzen.

Bedrijfsadministratie en boekhouding
Wanneer je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dus een eigen bedrijf hebt; voer je ook een bedrijfsadministratie. Hieronder valt onder andere de boekhouding; de administratie van financiële transacties van je bedrijf. 

Levensonderhoud

Om te voorzien in je eigen levensonderhoud heb je een inkomen nodig. Of je nou in loondienst werkt, af en toe een klus doet óf ondernemer bent; overzicht in je inkomsten en uitgaven, geeft helderheid.

Er zijn allerlei manieren om je inkomsten en uitgaven te monitoren. Dit kun je doen door ze in Excel te noteren. Er zijn ook apps waarin je je inkomsten en uitgaven direct kunt uploaden vanuit je bankgegevens. Door je eigen cijfers te analyseren kun je beter zien of de inkomsten en uitgaven goed met elkaar in verhouding zijn. Dit wordt ook wel een ‘huishoudboekje’ genoemd.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 
Het is soms lastig om die totaalcijfers te interpreteren. Is het eigenlijk ‘laag’ of ‘hoog’? Wat is ‘normaal’? Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Hier vind je voorbeelden, artikelen en tools. Zoals een maandbegroting in Excel die je direct in kunt vullen. Of de WerkUrenBerekenaar, waarin je makkelijk berekent wat je onder de streep overhoudt als je meer (of minder) uren gaat werken.

Begroting

Een begroting is een hulpmiddel om vooraf inzicht te krijgen in de baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) van een situatie, onderneming of project. Je noteert alle verwachte uitgaven voor een bepaalde tijdsperiode (bijvoorbeeld per maand/jaar) of per project onder elkaar en telt deze op. Je noteert ook alle inkomsten die je verwacht in diezelfde tijdsperiode of voor dit project. Hoe je de lasten in je begroting gaat ‘dekken’, oftewel: gaat betalen, wordt ook wel het ‘dekkingsplan’ of ‘financieringsplan’ genoemd.

Je kunt een begroting maken voor jezelf of voor anderen. In zakelijke situaties zijn dat bijvoorbeeld je collega's, projectpartners of financiers. Financiers vragen van te voren bijna altijd om een begroting én een dekkingsplan. Een begroting gebruik je bijvoorbeeld in een subsidieaanvraag.

Direct naar:

Financiering