Criteria voor ondernemerschap door de Belastingdienst

Of de Belastingdienst je aanmerkt als zelfstandig ondernemer heeft invloed op hoeveel inkomstenbelasting je betaald. Daarnaast spelen de criteria een rol om te beoordelen of er sprake is van schijnzelfstandigheid.

Waarom deze beoordeling?

Inkomstenbelasting
Als je bent ingeschreven bij de KVK, houd je een administratie bij en stuur je facturen vanuit je onderneming. Over je inkomsten betaal je inkomstenbelasting. Hoeveel belasting je moet betalen, wordt bepaald wanneer je de jaarlijkse belastingaangifte doet. De Belastingdienst beoordeelt op basis van een aantal criteria of je een ‘zelfstandig ondernemer’ of ‘resultaatgenieter’ bent voor de inkomstenbelasting. Dit heeft gevolgen voor hoeveel belasting je over deze inkomsten betaald.

 • Resultaatgenieter
  Voldoe je niet aan de criteria om door de belastingdienst te worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer, maar stuur je wel facturen uit naam van je eenmanszaak? Dan ziet de Belastingdienst je als resultaatgenieter. Let op: je geeft je inkomsten bij de belastingaangifte op onder ‘Inkomsten uit overige werkzaamheden’ en níet bij ‘Winst uit onderneming’. Je komt alleen in aanmerking voor het belastingvoordeel ‘Kostenaftrek’.
   
 • Winst uit onderneming
  Voldoe je aan de criteria om door de Belastingdienst te worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer? Dan vallen je inkomsten onder ‘Winst uit onderneming’. Je komt in aanmerking voor de belastingvoordelen: Kostenaftrek, Investeringsaftrek en Mkb-winstvrijstelling.

  Voldoe je ook aan het urencriterium? Dan kom je voor extra belastingvoordelen in aanmerking. (Je moet hiervoor minstens 1225 uur per jaar en 50% van je werktijd voor je onderneming werken.) Dit zijn de Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek (max. 3 jaar).

Schijnzelfstandigheid
Om zelfstandigen te beschermen tegenover opdrachtgevers (en werkgevers te stimuleren werkenden in loondienst te nemen), bestrijdt de overheid schijnzelfstandigheid. Zelfstandigen moeten aan voorwaarden voldoen om als ondernemer te worden aangemerkt. Anders loopt de opdrachtgever risico op een naheffing (plus boete) voor niet-betaalde loonbelasting en sociale premies. Op de site DigiPACCT vind je o.a. actuele informatie over schijnzelfstandigheid en de handhaving van de Wet DBA in de kunst- en cultuursector.

Criteria

De Belastingdienst hanteert diverse criteria om vast te stellen of je wordt aangemerkt als ondernemer. Het komt erop neer dat je aan alle criteria moet voldoen. Op de site van de Belastingdienst kun je de OndernemersCheck doen. Zo kun je snel inschatten hoe jouw situatie wordt beoordeeld.

De belangrijkste criteria:

 • Je doelstelling is winst maken door in (eigen) opdracht te werken.
 • Je hebt minimaal drie klanten of opdrachtgevers. De verhouding tussen de opdrachten is daarbij van belang. Als 70% van je inkomsten van één opdrachtgever komt, ziet de Belastingdienst je niet meer als ondernemer.
 • Je loopt ondernemersrisico: het risico dat je (bij ziekte) geen opdrachten meer krijgt, dat je je geld niet krijgt (het debiteurenrisico) en investeringsrisico.
 • Je werkt zelfstandig: je kunt iemand anders inschakelen om het ‘in opdracht gegeven werk’ te verrichten.

In de praktijk

Je doet zelf de beoordeling aan de hand van de OndernemersCheck van de Belastingdienst en hier handel je naar. De Belastingdienst controleert dit door belastingcontroles en/of een controle van de opdrachtgever op schijnzelfstandigheid.