Belasting bij opdrachten

Je kunt je werk op verschillende manieren organiseren. Welke vorm jij kiest heeft gevolgen voor hoeveel inkomstenbelasting je betaalt, voor welke belastingkortingen je in aanmerking komt, wat voor administratie je moet voeren en of je premies afdraagt voor werknemersverzekeringen. Welke opties heb je?

Waarom is duidelijkheid over de arbeidsrelatie van belang?

Voor een ‘product’ stuur je meestal een factuur. Lever je een ‘dienst’, dan maak je afspraken met de partij die jou het werk biedt: kan of wil die jou in dienst nemen of wil die een factuur? Daar komt soms meer bij kijken, want om zelfstandigen te beschermen tegenover opdrachtgevers (en werkgevers te stimuleren werkenden in loondienst te nemen), bestrijdt de overheid schijnzelfstandigheid. Zelfstandigen moeten aan voorwaarden voldoen om als ‘ondernemer’ te worden aangemerkt. Anders loopt de opdrachtgever het risico een naheffing (plus boete) te ontvangen, omdat er geen premies en belasting zijn betaald. Om vooraf duidelijkheid te krijgen kunnen jullie dus voor optie A, B of D kiezen. Als je een factuur stuurt, kun je gebruik maken van een modelovereenkomst. Maar dit geeft de opdrachtgever niet bij voorbaat een vrijwaring of zekerheid.

A. Kort dienstverband

Als je een project doet, een dienst levert, dan kun je afspreken dat je voor een bepaalde tijd in dienst gaat bij die organisatie. Je inkomen wordt iedere maand belast met loonbelasting, een voorheffing van de inkomstenbelasting. Er hoeft bij de aangifte inkomstenbelasting waarschijnlijk weinig verrekend te worden.

Inkomstensoort: inkomsten uit dienstbetrekking
B
elastingvoordelen: loonheffingskorting
A
dministratieve verplichting: geen
V
erzekerd voor: werknemersverzekeringen
Bijdrage zorgverzekeringswet wordt ingehouden op je loon

B. Verlonen (Payroll)

Je kunt je laten verlonen door een payroll- of verloningsbedrijf. Je bent dan eigenlijk werknemer in loondienst van dit bedrijf (de fictieve werkgever), maar verricht de dienst voor een andere opdrachtgever. Je geeft het gewerkte aantal uren en tarief door aan het payrollbedrijf. Dit bedrijf stuurt een factuur aan jouw opdrachtgever en keert jouw salaris netto aan jou uit. Het payrollbedrijf regelt alle af te dragen belastingen, de loonstroken, arbeidscontracten en eventuele pensioenopbouw. Een nadeel is dat je voor deze service betaalt. Ook worden er in principe premies ingehouden voor werknemersverzekeringen waar je niet altijd direct gebruik van kunt maken.

De opdrachtgever kan voor verlonen kiezen, omdat zij geen risico’s willen lopen en geen loonadministratie willen voeren. Verschil met een uitzendbureau: bij payrolling moet je zelf je klanten vinden. Als je via een uitzendbureau werkt hebben zij banen voor je in de aanbieding.

Inkomstensoort: inkomsten uit dienstbetrekking
Belastingvoordelen: loonheffingskorting
Administratieve verplichting: geen
Verzekerd voor: werknemersverzekeringen (tenzij anders afgesproken)
Bijdrage zorgverzekeringswet wordt ingehouden op je loon

C. Een factuur sturen

C.1 Facturen (kwitanties) sturen zonder KVK-inschrijving
Als je incidenteel een dienst levert of iets verkoopt, kun je daarvoor een factuur sturen en niet ingeschreven zijn bij de KVK. Je wordt dan ook wel ‘resultaatgenieter’ genoemd. Zodra je structureel gaat deelnemen aan het economische verkeer moet je je wél inschrijven. Je inkomsten geef je zelf op bij de jaarlijkse belastingaangifte. Als je niet bent ingeschreven bij de KVK, heb je ook geen btw-nummer. Je brengt dus geen btw in rekening op je facturen en je kunt ook geen btw aftrekken van inkopen.

Inkomstensoort: inkomsten uit overige werkzaamheden
Belastingvoordelen: kostenaftrek
Administratieve verplichting: bewaar uitgaande en inkomende facturen
Je bent niet verzekerd
Voor de bijdrage Zorgverzekeringswet ontvang je een aanslag

C.2 Facturen sturen vanuit je eenmanszaak
Als je bent ingeschreven bij de KVK stuur je facturen vanuit je onderneming. Hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen, wordt bepaald wanneer je de jaarlijkse belastingaangifte doet. De Belastingdienst beoordeelt op basis van een aantal criteria of je een ‘zelfstandig ondernemer’ of ‘resultaatgenieter’ bent voor de inkomstenbelasting. (Doe hiervoor de ondernemerscheck op de website van de Belastingdienst.) Dit heeft gevolgen voor hoeveel belasting je over deze inkomsten betaald. Voldoe je niet aan de criteria van ‘zelfstandig ondernemer’, maar stuur je wel facturen uit naam van je eenmanszaak? Dan ziet de Belastingdienst je als ‘resultaatgenieter’ (zie C.1). Daarnaast heb je waarschijnlijk een btw-nummer ontvangen bij je KVK-inschrijving en voer je dus ook een administratie voor de omzetbelasting (btw). Of en welk btw-tarief je rekent, hangt af van wat je factureert. Lees hier meer over op de pagina Omzetbelasting.

Inkomstensoort: winst uit onderneming
Belastingvoordelen: kostenaftrek, investeringsaftrek en mkb-winstvrijstelling
Administratieve verplichting: bedrijfsadministratie en administratie omzetbelasting
Je bent niet verzekerd
Voor de bijdrage Zorgverzekeringswet ontvang je een aanslag

Ben je zelfstandig ondernemer en voldoe je aan het urencriterium?
Dan kom je voor alle belastingvoordelen in aanmerking. Je moet hiervoor minstens 1225 uur per jaar en 50% van je werktijd voor je onderneming werken. Dit staat gelijk aan drie dagen per week. Houd hier rekening mee als je naast je bedrijf in loondienst werkt.

Extra belastingvoordelen: zelfstandigenaftrek en startersaftrek (max. 3 jaar)
Extra administratieve verplichting: urenregistratie

D. Opting-in

Opting-in is bedoeld voor opdrachtnemers die niet in dienstbetrekking zijn, geen ondernemer zijn en die het werk niet verrichten als ondernemer. Je verklaart samen met je opdrachtgever om de arbeidsverhouding als fictieve dienstbetrekking aan te merken. Er komt dus geen derde partij, zoals een verloningsbureau, bij kijken. Met opting-in kiezen beide partijen dus vrijwillig voor het inhouden van loonheffingen. Hierdoor is er duidelijkheid over de gezagsverhouding, arbeidsrelatie en te betalen belastingen, premies en bijdragen.

Inkomstensoort: inkomsten uit dienstbetrekking
Belastingvoordelen: loonheffingskorting
Administratieve verplichting: geen
Je bent niet verzekerd
Bijdrage Zorgverzekeringswet wordt ingehouden op je loon

 

Voor artiesten geldt dat altijd eerst bekeken moet worden of er sprake is van een gewoon dienstverband. Dat is meestal het geval als je bijvoorbeeld meerdere dagen per week en minimaal drie maanden achter elkaar voor een bepaald orkest of gezelschap werkt. Is dat niet het geval én stuur je geen factuur, dan is de artiestenregeling van toepassing.

Direct naar: Artiestenregeling

Inkomstensoort: inkomsten uit dienstbetrekking
Belastingvoordelen: kostenaftrek
Administratieve verplichting: gageverklaring per optreden
Verzekerd voor: werknemersverzekeringen
Bijdrage Zorgverzekeringswet wordt ingehouden op je loon