Beroepsorganisaties

Er zijn verschillende beroepsorganisaties voor mensen die werken in de theater- en danswereld. Denk aan organisaties zoals vakbonden en beroepsverenigingen. Zij behartigen zowel de collectieve als de individuele belangen en kunnen vaak goed advies geven op bijvoorbeeld fiscaal- en juridisch gebied.

Belangenbehartigers in Nederland

Beroepsorganisaties kunnen van alles voor jou betekenen. Er zijn soms ook studenten- of starterstarieven en je kunt je meestal gratis inschrijven voor de nieuwsbrieven.

ACT Belangenverening
Belangenvereniging voor acteurs. Je kunt je gratis aansluiten bij ACT als je een derde- of vierdejaars student bent aan de Mime of ATKA opleiding van de AHK.

Artiesten Belangen Centrum (ABC)
Een branche-organisatie voor zelfstandig werkende artiesten en musici.

Kunstenbond
De vakbond voor werknemers en zelfstandigen in de kunsten.

NBDO Dansbelang
Een beroepsvereniging voor dansdocenten en dansscholen in de vrijetijdssector en amateurkunst. Dansbelang werkt samen met verschillende partners om kwalitatieve danseducatie zoveel mogelijk te bevorderen en gewaardeerd onderdeel te laten zijn van de maatschappij.

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
De branchevereniging voor professionele podiumkunstproducenten. De NAPK biedt ook een platform voor zakelijk leiders, creatief producenten en kwartiermakers, genaamd NAPK START.

Omscholing Dansers Nederland (ODN)
Voor dansers aan het eind van hun loopbaan, over het algemeen rond hun 35e levensjaar. De ODN stelt deelnemende dansers in de gelegenheid een nieuwe maatschappelijke start te maken door loopbaanadvies, een aanvulling op het nieuwe inkomen, een bijdrage in studiekosten of in het opzetten van een eigen onderneming. 

Platform Scenography
Een netwerk dat als doel heeft om de scenografie als een zelfstandige ontwerpdiscipline beter zichtbaar te maken.

Platform Theaterauteurs
Een onafhankelijk platform voor toneelschrijvers in Nederland en Vlaanderen. 

Samen1Stem
De vakvereniging voor freelancers die werkzaam zijn in het stemmenvak en de nasynchronisatie. 

Vereniging van Schouwburg en Concertzaal Directies (VSCD)
De koepelorganisatie voor schouwburgen en concertzalen.

Vereniging voor Podiumtechnologie
De organisatie voor een ieder die achter de schermen in de podium- en evenementensector werkt. De organisatie doet onderzoek, stimuleert kennisoverdracht en biedt een netwerkplatform. Er is een aparte werkgroep voor Young Professionals. Er is ook een special tarief voor young professionals of je kan met je klas lid worden van de VPT (via je opleiding).

Internationale organisaties

Acteursgilde (België) behartigt de belangen van Belgische acteurs en actrices. 

DutchCulture is het Nederlandse advies- en organisatiebureau voor internationale, culturele samenwerking.

Cultuurloket geeft eerstelijnsadvies aan individuen en organisaties actief in de culturele en creatieve sectoren. 

STEPP is het Belgische steunpunt voor de producerende, ontwerpende, en technische krachten van de brede culturele sector. 

OISTAT is een wereldwijde netwerkorganistaie voor scenografen, theaterontwerpers en technici.