Soorten tussenpersonen

Er bestaan in Nederland verschillende soorten tussenpersonen. In de praktijk zul je veel bureaus tegenkomen die kenmerken van de diverse ‘soorten’ in zich hebben.

Boekingskantoor

Een boekingskantoor verkoopt optredens aan podia, meestal gaat dat om muziek of cabaret. Daarnaast kan het, afhankelijk van de overeenkomst, ook zorgen voor belasting, boekhouding, publiciteit en pr. Het is niet ongebruikelijk om je als band bij meerdere boekingskantoren aan te melden. Je kunt met een boekingskantoor afspreken wat het aan jou moet betalen voor een optreden. In dat geval heb je eigenlijk niets te maken met het bedrag dat het boekingskantoor aan de klant vraagt. Je kunt ook afspreken een percentage van de opbrengsten af te dragen aan het boekingskantoor. In dat geval kun je uiteraard ook een minimum bedrag afspreken en voorkom je dat een onevenredig deel van de winst naar het boekingskantoor gaat.

Agent

Een agent behartigt je zakelijke belangen en kan je begeleiden in je loopbaan. Hij sluit contracten af en verzorgt je pr. In ruil daarvoor wordt een van tevoren afgesproken bedrag in rekening gebracht; meestal bij de producent. Dat heet dan een agency fee. Een agent kan eisen dat je alleen via hem contracten afsluit. Een goede agent zal slechts voor een beperkt aantal artiesten de belangen behartigen. Impresario’s of zakelijk leiders van theaterbureaus kunnen dergelijke taken ook op zich nemen.

Managementbureau

Eigenlijk doen een managementbureau, theaterbureau of impresariaat min of meer hetzelfde. Er kan verschil zijn in het financiële risico dat het bureau neemt, in het aantal diensten dat het verricht of in de artistieke betrokkenheid maar dat hoeft niet. Een bureau regelt voor meerdere artiesten en/of groepen optredens en tournees. Het gaat om de gehele financiële en organisatorische afhandeling of bepaalde diensten: verkoop, zakelijke leiding, productie, publiciteit etc. Een bureau kan via een percentage van de opbrengsten uit optredens of per dienst betaald worden. Bureaus hebben soms een eigen gezicht; de aangesloten artiesten en groepen vertonen dan een zekere artistiek-inhoudelijke overeenkomst.

Impresariaat

Oorspronkelijk is een impresariaat een theateronderneming die financieel risico loopt: het nam artiesten in dienst voor een bepaalde voorstelling. In de huidige praktijk wordt de naam impresariaat ook gebruikt door boekingskantoren en theaterbureaus. Het financiële risico ligt dan niet of in beperkte mate bij de impresario. Impresariaten die bijvoorbeeld buitenlandse artiesten/groepen voor een tournee contracteren lopen meestal wel financieel risico.

Theaterbureau

Een theaterbureau wijkt van een managementbureau af doordat het doorgaans per klant afspreekt welke diensten het verricht (verkoop, zakelijke leiding, productie, publiciteit etc.) en een sterkere artistieke betrokkenheid heeft bij zijn klanten. Theaterbureaus hebben meestal een eigen gezicht; de aangesloten artiesten en groepen vertonen een zekere artistiek-inhoudelijke overeenkomst. Als muzikant is dit alleen relevant als je een muziekprogramma voor theaters hebt gemaakt.

Werkplaats en productiehuis

Werkplaatsen en productiehuizen bieden (startende) kunstenaars zowel materieel als organisatorisch de ruimte een productie te maken. Vaak wordt een maker uitgenodigd; soms wordt verwacht dat hij zelf ook middelen meebrengt (coproductie).

Direct naar:

Productiehuizen