Tussenpersonen in de podiumsector

Tussenpersonen kunnen verschillende diensten verlenen. Je kunt ervoor kiezen om alles, of alleen bepaalde onderdelen uit te besteden. Bedenk eerst wat je zelf kan en wat je wilt uitbesteden voordat je iemand benadert.

Welke taken wil je uitbesteden?

Verkoop
Voor optredens: speelplekken zoeken en onderhandelen over de prijs. Voor muziek: afsluiten van platen-, reclame- en merchandisecontracten.

Publiciteit en promotie
Publiciteit en promotie naar opdrachtgevers, afnemers en publiek. Denk aan een website, het onderhouden van sociale media, persberichten maken en versturen, contact met de pers onderhouden, affiches en flyers laten ontwerpen, drukken en versturen, foto’s en filmpjes laten maken.

Financiën

Boekhouding, salarisadministratie, begrotingen opstellen en bijhouden, budgetten verdelen, financiële jaarstukken maken, belastingafwikkeling (BTW, loon- en inkomstenbelasting), contracten met medewerkers en afnemers, facturen maken, eventueel financiële afrekeningen voor subsidiegevers maken.

Productie

Plannen van audities, repetities en optredens, zorgen voor goede werkomstandigheden, eventueel tourmanagement, afstemmen met de makers van kostuum, decor, licht en geluid, communicatie over deadlines en andere afspraken.

Fondsenwerving
Schrijven van subsidieaanvragen, lobbyen in de politiek, sponsorwerving, crowdfunding.