Orkesten

Nederland kent een tiental grote orkesten die door het rijk gesubsidieerd worden. Daarnaast zijn er orkesten die op projectbasis werken en dus gebruik maken van verschillende financieringsvormen.

Symfonieorkesten

Een aantal grote Nederlandse orkesten wordt meerjarig gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Dat betekent dat zij zijn opgenomen in de zogenaamde basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Het gaat om de volgende symfonieorkesten:

Direct naar:

Cultuurbeleid

Jeugdorkesten

Nederland kent twee jeugdorkesten die via het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie ontvangen. De orkesten worden medegefinancierd door sponsoren, provincies en gemeentes.

Nationaal Jeugd Orkest (NJO) 
Organiseert activiteiten voor jonge getalenteerde musici, vaak conservatoriumstudenten. Bijvoorbeeld projecten voor symfonie-orkesten, kleinere ensembles en kamermuziekbezettingen, uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse orkesten en audities voor internationale jeugdorkesten.

JeugdOrkest Nederland (JON) 
Orkest met jonge talentvolle musici van 14 t/m 19 jaar, zoals leerlingen aan een vooropleiding van een Nederlands conservatorium. Er zijn jaarlijks drie intensieve projecten waarin de muzikanten veel ervaring opdoen in een professioneel georganiseerd symfonie-orkest.

Het JeugdOrkest Nederland (JON) en het Nationaal Jeugd Orkest (NJO) werken samen als de Nationale JeugdOrkesten Nederland (NJON) om een brug te vormen tussen opleiding en beroepspraktijk. Door beide organisaties samen te voegen ontstaat een doorlopende leerlijn voor talenten van 14 tot 26 jaar.

Niet (rijks)gesubsidieerde orkesten

Er zijn ook orkesten die niet direct door het rijk gesubsidieerd worden maar bijvoorbeeld door fondsen, provincies, gemeenten en sponsoren. Deze werken projectmatig. Zoals bijvoorbeeld het Zeeuws Orkest en Sinfonia Rotterdam.