Kamermuziek: ensembles

In Nederland zijn naar schatting ruim 1000 professionele ensembles actief. De meeste van hen bestaan op ad-hoc-basis en kunnen niet van hun kamermuziekpraktijk leven. De musici hebben veelal een basisinkomen uit een (gedeeltelijke) orkestbaan en/of een lespraktijk. De gemengde beroepspraktijk vormt de basis voor de zeer rijke kamermuziekcultuur in Nederland. Sommige ensembles en kleine orkesten hebben een vaste staf die voor enige continuïteit kan zorgen, anderen werken op projectbasis samen.

Ensembles met subsidie van het Fonds Podiumkunsten

In de periode 2017-2020 worden onderstaande ensembles meerjarig gesubsidieerd door de rijksoverheid. Niet direct in de basisinfrastructuur door het ministerie van OCW, maar via het Fonds Podiumkunsten.

Amsterdam Sinfonietta, Nederlands enige professionele strijkorkest.
ASKO/Schönberg Ensemble, ensemble voor nieuwe muziek uit de 20ste en 21ste eeuw. Ze treden op in binnen- en buitenland en verzorgen verschillende educatieve projecten.
Calefax Rietkwintet, bespeelt unieke rietinstrumenten.
Combattimento, voert bekende en onbekende werken uit, uit de 17e- en 18e-eeuwse barokmuziek.
Holland Baroque, barokmuziek, slaat bruggen tussen muziek uit de 17de en 18de eeuw.
De Nederlandse Bachvereniging, Nederlands oudste ensemble voor Oude Muziek, opgericht in 1921.
Nederlands Blazers Ensemble, muziek van alle soorten, maten en tijden.
Nederlands Kamerkoor, het professioneel kamerkoor van Nederland.
New European Ensemble, ensemble voor nieuwe gecomponeerde muziek.
Het Orkest van de Achttiende Eeuw, orkest met leden afkomstig uit de hele wereld.
Ragazze Quartet, strijkkwartet, gevestigd in Amsterdam.
Slagwerkgroep Den Haag, hedendaagse slagwerkmuziek.

Direct naar:

Cultuurbeleid

Fondsen

 

Structurele subsidies van lagere overheden

Ook provincies en (grote) gemeenten verstrekken meerjarige subsidies. Een aantal muziekgezelschappen ontvangt meerjarige subsidie van een gemeente. 

Belangenbehartiging

De meeste meerjarig-gesubsidieerde ensembles zijn lid van de Nederlandse associatie voor Podiumkunsten (NAPK). Deze brancheorganisatie functioneert als belangenbehartiger, dienstverlener en werkgeversorganisatie.