Archief en onderzoek

De volgende instellingen houden zich bezig met het verzamelen, archiveren en ontsluiten van het muzikale erfgoed in Nederland.

Beeld en Geluid is het grootste audiovisuele archief van Nederland. Het heeft een cultuur-historische taak en functioneert als het bedrijfsarchief van de publieke omroep. Het verzamelt en conserveert audiovisueel erfgoed en stelt dit ter beschikking aan een zo groot mogelijke groep gebruikers, in het bijzonder aan het onderwijs.

Nederlands Muziek Instituut (NMI) is de centrale bewaarplaats voor het muzikale erfgoed van Nederland. Het NMI conserveert, ontsluit en stelt bronnenmateriaal beschikbaar aan het publiek. Het NMI is het resultaat van het samengaan van drie belangrijke 'papieren' muziekcollecties: de muziekarchieven en muziekbibliotheek van het Gemeentemuseum Den Haag en de muziekdocumentatieverzameling van de stichting Musica Neerlandica.

Nederlands Jazz Archief (NJA) verzamelt en beheert een historische jazzcollectie waarbij het zwaartepunt ligt op het gebied van de Nederlandse jazz. Het archief bevat diverse soorten geluidsdragers, waaronder 78-toerenplaten, geluidsbanden en cd’s. Daarnaast bestaat de collectie uit video's, foto’s, boeken en (internationale) tijdschriften, bladmuziek en arrangementen, een knipselarchief en curiosa zoals plakboeken. Het NJA bezit ook unieke collecties zoals de collectie Michiel de Ruyter en de cassette collectie van chroniqueur Jacques Waisvisz.

Het NJA fungeert ook als een documentatiecentrum voor onder meer onderzoekers, (muziek)studenten en muzikanten en draagt actief bij aan de verbreding van de kennis van de jazz in Nederland. Dit laatste onder meer door het uitgeven van cd's met historische opnamen en door het uitgeven van Het Nederlands Jazz Bulletin. Tevens bezit het NJA een geluidstudio waar onder meer radioprogramma’s worden opgenomen voor de Concertzender.

Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) maakt de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandse muziek en haar geschiedenis mogelijk. Ook streeft de vereniging ernaar de muziekwetenschap in de ruimste zin van het woord te bevorderen.