Prijzen

In de kunsteducatieve sector bestaan onder andere individuele prijzen en stimuleringsprijzen. Zij richten zich naast het kunsteducatieve aspect vaak ook op cultuurparticipatie en maatschappelijke relevantie.

Scriptieprijzen

Waarom je jouw scriptie of eindwerk aan zou melden om een individuele prijs te winnen? Als je werk in de selectie komt, krijg je de mogelijkheid om jouw onderzoek te tonen aan een groot publiek. Je krijgt erkenning voor je harde werk en aandacht voor je innovatieve resultaten. De prijs voor de winnaar bestaat meestal uit een geldbedrag.

ZOEK!prijs
De ZOEK!prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste of meest innovatieve onderzoek van afstudeerders van de Breitner Academie.

AHK Eindwerkprijs
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten reikt jaarlijks de AHK Eindwerkprijs uit voor het beste afstudeerwerk. Een belangrijk beoordelingscriterium is de wijze waarop verbinding is gelegd met de buitenwereld en de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Er zijn drie prijzen: €2.000 voor een bachelorproject, €2.000 voor een masterproject en een publieksprijs van €500. Voor de AHK Eindwerkprijs kun je jezelf aanmelden of iemand voordragen.

Echo Award
Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun bovenmatige studieprestaties, grensverleggende instelling, bruggenbouwers kwaliteiten, actieve maatschappelijke betrokkenheid en leiderschap. Het doel van de ECHO Award is om positieve aandacht te genereren voor individuele successen van studenten uit de multiculturele samenleving. De winnaars worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan UCLA, the University of California Los Angeles in de Verenigde Staten.

Stimuleringsprijzen

Stimuleringsprijzen dragen bij aan kwaliteitsverbetering in de kunsteducatieve sector. Deze prijzen zorgen niet alleen voor kwaliteitsverbetering bij de winnende organisaties, deze good practices werken ook inspirerend voor anderen. De kennis en ervaring van de prijswinnaars kan ook ingezet worden bij andere instellingen. De prijzen zorgen daarnaast ook voor plezier, beloning van goed presterend personeel en vooral erkenning. Instellingen, individuen of gemeenten kunnen het winnen van een prijs inzetten voor imagoverbetering, bij personeelsbeleid of om publiek te trekken. Een selectie:

Docent van het Jaar Verkiezing
Het ISO (Interstedelijke Studenten Overleg) organiseert jaarlijks de verkiezing van Docent van het Jaar, met als doel meer aandacht te creëren voor het belang van goed docentschap en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.  

De kunst van het ontwerpen
De hedendaagse educatieve praktijk vraagt om docenten die niet alleen les kunnen geven, maar ook vanuit een persoonlijke visie onderwijs (mede) kunnen ontwikkelen en vormgeven. Dat geldt zeker voor het onderwijs in de kunsten, een dynamisch vakgebied met steeds nieuwe artistieke uitingen. Om de bijzondere expertise van toekomstige kunstdocenten als educatief ontwerper zichtbaar te maken organiseert het LKCA samen met het Landelijk Overleg Kunstvakdocentenopleidingen (KVDO) en het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten deze educatieve ontwerpprijs.

Elisabeth van Thuringen Prijs
Deze driejaarlijkse prijs is een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg. In aanmerking voor de kunstprijs komen kunstenaars en organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg die gezamenlijk kunstwerken en/of kunstprojecten willen realiseren die het welzijn en welbevinden van patiënten en gebruikers vergroten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €10.000. Het geld is bestemd voor de realisatie van het kunstwerk.

Amateo Award
Het Europese netwerk Amateo reikt een prijs uit voor een uitzonderlijk cultuurparticipatieproject. Projecten uit alle landen kunnen zich aanmelden. De Award gaat naar het project met de meeste toegevoegde waarde voor haar omgeving. Een onafhankelijke jury kiest uit alle inzendingen 5 genomineerden. Hieruit wordt een winnaar gekozen. De winnaar wint €1.000 en wordt Amateo Ambassadeur voor Europese amateurkunst.

eTwinning-prijs
eTwinning is de online community voor scholen in ruim 40 Europese landen. Werk je op een school, dan kun je met je leerlingen of studenten online samenwerken met Europese collega's. Wanneer een kwaliteitslabel is toegekend kun je kans maken op een prijs. Ieder jaar reikt Nuffic een prijs uit aan de 3 beste internationale samenwerkingsprojecten van het afgelopen schooljaar. In het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo.