Beroepsorganisaties

Er zijn verschillende organisaties waar je terecht kunt voor kennis of informatie en belangenbehartiging. Denk aan organisaties zoals vakbonden en beroepsverenigingen. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kun je je ook aansluiten bij verschillende netwerken.

Belangenbehartigers

Belangenbehartiging wordt gedaan door vakbonden en belangenverenigingen. Er zijn soms studenten- of starterstarieven en je kunt je meestal gratis inschrijven voor de nieuwsbrieven.

Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur (VONKC)
VONKC is een vakvereniging en vakbond. Ze zijn dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Dansbelang (NBDO)
Dansbelang behartigt de belangen van dansprofessionals- en ondernemingen. De leden van Dansbelang zijn dansdocenten en dans/balletscholen die vooral werkzaam en actief zijn in de amateurkunst en de vrijetijdssector. Daarnaast hanteert Dansbelang kwaliteitsregisters, organiseert studiedagen, stelt relevante informatie en kennis beschikbaar en ondersteunt het ontwikkelen van educatieve middelen.

Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS)
De VLS bevordert het muziekonderwijs en de kunst- en cultuureducatie in brede kring en de belangen van de docenten op dat terrein. Daarnaast streeft de VLS naar verwezenlijking van de voor het vak benodigde faciliteiten, zoals voldoende lesuren, een goede accommodatie, rechtsbescherming en bekostiging.

Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen
De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ) is de beroepsvereniging voor (bevoegde) zangdocenten in Nederland. Door de NVZ laten zangpedagogen hun stem horen, houden zij contact met collega’s en verbreden zij hun horizon door het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

Kunstenbond
Kunstenbond werkt aan een sterke positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Deze vakbond is een vereniging van en voor leden. Binnen de Kunstenbond zijn leden actief in vakgroepen, verenigd op basis van de (sub)sector waarin zij werkzaam zijn.

CNV
CNV Vakmensen zet zich in voor de individuele en gezamenlijke belangen van werknemers, werkgevers en andere leden die aangesloten zijn bij de bond. Deze vakbond is actief in vele sectoren waaronder ook kunst en cultuur.

Kennis en informatie

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) verzorgt deskundigheidsbevordering, informatie, een groot netwerk en verricht onderzoek in het kunst- en cultuuronderwijs en amateurkunst.

MOCCA is een expertisenetwerk voor kunsteducatie in Amsterdam.

Cultuurconnectie is een brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

Theatereducatie is een website met veel informatie voor theaterdocenten.

Kunstzone Hét tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs.

Sociale netwerken

Om je professionele netwerk op te bouwen en te onderhouden, kun je je aanmelden voor diverse netwerken. Zo blijf je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in het werkveld, evenementen en actuele discussies. Ook vacatures en opdrachten worden regelmatig via dit soort netwerken bekendgemaakt.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Méér Muziek in de Klas

Theaternetwerk
Culturele vacatures
Cultuur-Ondernemen
Master Kunsteducatie AHK (LinkedIn groep)
Netwerk Cultuureducatie & Cultuurparticipatie (LinkedIn groep)
Cultuureducatie met kwaliteit (LinkedIn groep)

Heb je een aanvulling? Mail de redactie.