Filmfestivals

Filmfestivals zijn belangrijke bijeenkomsten voor filmmakers. Allereerst is het natuurlijk een mooie kans om een voltooide film te vertonen aan een groot publiek van geïnteresseerden. Daarnaast is het bij uitstek de plek om partijen te vinden om bij een film te betrekken, in welke fase deze zich ook bevindt.

Netwerkfunctie filmfestivals

De meeste festivals bieden naast vertoningen voor het grote publiek ook een platform voor voorfinanciering en verkoop waaraan (co-)producenten, internationale distributeurs, sales agents en festivalprogrammeurs meedoen. Dit is een uitgelezen plek voor makers om hun internationale netwerk uit te breiden en contacten te leggen voor toekomstige projecten.

Belangrijke festivals

In Nederland worden een aantal filmfestivals georganiseerd waarvan het Nederlands Filmfestival (NFF), het International Film Festival Rotterdam (IFFR) en het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) de belangrijkste zijn. Internationaal gezien zijn de festivals van Berlijn, Cannes en Venetië de voornaamste, maar daarnaast zijn er nog vele andere nationale en internationale festivals. Sommigen richten zich specifiek op een genre of thema of hebben een programma wat alleen films van een bepaalde lengte accepteert (bijvoorbeeld korter dan 20 minuten). Ook zijn er speciale festivals voor studentenfilms zoals Sehsüchte in Potsdam, het Poitiers Film Festival en Screentest in Greenwich, Londen. Cinedans is een festival uitsluitend voor dansfilms dat jaarlijks wordt gehouden in EYE.

Festivalstrategie

Het is voor een producent belangrijk om al in een vroeg stadium de festivalstrategie van een film te bepalen, zodat rekening kan worden gehouden met de voorwaarden van de verschillende festivals. Alle festivals hanteren een entry deadline die meestal drie maanden voor het festival sluit, bij grote festivals zelfs nog eerder. Daarnaast eisen grote festivals soms de (wereld)première van een film. De eerste stap in het bepalen van een festivalstrategie is daarom besluiten op welk festival wordt ingezet voor de internationale première. Van dit festival wordt eerst de selectie afgewacht, voordat verder kan worden gegaan met inzendingen naar andere festivals.

Some Shorts kan je helpen bij het opzetten van een festivalstrategie. 
Shortfilmdepot is een online registratieservice voor filmfestivals.
EYE International en European Film Support kunnen je helpen bij internationale marketing en publiciteit.

Selecties

Wordt een film geselecteerd voor een festival, dan is dat erg goed voor de publiciteit van zowel de film als de makers. De film wordt in the picture gezet en wekt interesse op bij filmmakers, sales agents en distributeurs, maar ook bij andere filmfestivals. Vaak wordt selectie van een voornaam festival gezien als een kwaliteitskeurmerk. Een film die deelneemt aan een competitie maakt bovendien kans op prijzen die, eenmaal gewonnen, ook bijdragen aan de bekendheid van een film.