Filmfestivals

Filmfestivals zijn belangrijke bijeenkomsten voor filmmakers. Allereerst is een filmfestival natuurlijk een mooie kans om een voltooide film te vertonen aan een groot publiek van geïnteresseerden. Daarnaast is het bij uitstek de plek om partijen te vinden om bij een film te betrekken, in welke fase deze zich ook bevindt.

Belangrijke festivals

In Nederland worden een aantal filmfestivals georganiseerd waarvan het Nederlands Filmfestival (NFF), het International Film Festival Rotterdam (IFFR) en het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) de belangrijkste zijn. Internationaal gezien zijn de festivals van Berlijn, Cannes en Venetië de voornaamste, maar daarnaast zijn er nog vele andere nationale en internationale festivals. Sommigen richten zich specifiek op een genre of thema of hebben een programma dat alleen films van een bepaalde lengte accepteert (bijvoorbeeld films korter dan 20 minuten). Zo heb je in Nederland Cinedans, een festival uitsluitend voor dansfilms dat jaarlijks wordt gehouden in EYE. Daarnaast heb je Cinekid, Go Short, de Roze Filmdagen, Kaboom, Film by The Sea, Movies that Matter, Filmfestival Assen en meer. Ook zijn er speciale festivals voor studentenfilms zoals Sehsüchte in Potsdam en het Poitiers Film Festival.

Netwerkfunctie

Een aantal grotere festivals biedt naast vertoningen voor het grote publiek ook een filmmarkt. Een platform voor voorfinanciering en verkoop voor (co-)producenten, internationale distributeurs, sales agents en festivalprogrammeurs. Dit is een uitgelezen plek voor makers om hun internationale netwerk uit te breiden en contacten te leggen voor toekomstige projecten. Maar ook buiten de filmmarkt om worden er door filmfestivals netwerkmogelijkheden georganiseerd. Denk aan netwerkborrels, masterclasses, industry sessions, paneldiscussies, podcasts met industry insights, talentencompetities, prijsuitreikingen, speeddates en nog veel meer.

Direct naar:

Filmmarkten

Selectie

Wordt een film geselecteerd voor een festival, dan is dat erg goed voor de publiciteit van zowel de film als de makers. De film wordt in the picture gezet en wekt interesse op bij filmmakers, sales agents en distributeurs, maar ook bij programmeurs van andere filmfestivals. Vaak wordt selectie van een voornaam festival gezien als een kwaliteitskeurmerk. Een film die deelneemt aan een competitie maakt bovendien kans op prijzen die, eenmaal gewonnen, ook bijdragen aan de bekendheid van een film.

Festivalstrategie

Het is voor een producent belangrijk om al in een vroeg stadium de festivalstrategie van een film te bepalen, zodat rekening kan worden gehouden met de voorwaarden van de verschillende festivals. Alle festivals hanteren een entry deadline die meestal drie maanden voor het festival sluit, bij grote festivals zelfs nog eerder. Daarnaast eisen grote festivals soms de (wereld)première van een film. De eerste stap in het bepalen van een festivalstrategie is daarom besluiten op welk festival wordt ingezet voor de internationale première. Van dit festival wordt eerst de selectie afgewacht, voordat verder kan worden gegaan met inzendingen naar andere festivals.

Daarnaast is het goed om te bepalen welke festivals echt de moeite waard zijn. Zo heb je in de Verenigde Staten een heleboel kleine festivals met hoge inschrijfkosten. Je moet jezelf dan afvragen wat je eruit haalt, want voor een klein festival ga je de oceaan niet over en maar een klein groepje cinefielen ziet jouw film. Ook betalen deze festivals vaak geen screening fees. De kans dat het je dan iets oplevert is gering.

Hulp nodig?

  • Square eyes kan je helpen bij het opzetten van een festivalstrategie.
  • Shortfilmdepot is een online registratieservice voor filmfestivals. Je kunt via dit platform je films inzenden en zien welke filmfestivals naderende deadlines hebben.
  • See NL en European Film Promotion kunnen je helpen bij internationale marketing en publiciteit.
  • FilmFreeway en Festagent zijn sites waar je bijna alle filmfestivals ter wereld kunt vinden, groot en klein. Ook kun je via FilmFreeway je films makkelijk inzenden.
  • Festhome is een platform waar je zowel informatie over festivals kunt opzoeken, als je film naar festivals kunt inzenden.

    Let op: platforms als Shortfilmdepot, FilmFreeway en Festhome fungeren als tussenpartij tussen filmaanbieders en festivals. Zij zullen een vergoeding vragen voor hun diensten, meestal per ingezonden film.