Instituten beeld en geluid

Een aantal belangrijke instituten voor beeld en geluid heeft een ambassadeurs-, archief- of kennisfunctie in de nationale en internationale wereld van film en televisie.

Instituten

EYE Film Instituut Nederland 
Richt zich zowel op het brede publiek als op de professionele filmwereld met activiteiten op het gebied van filmarchivering, presentatie, distributie, educatie en promotie. Daarnaast ontwikkelt EYE initiatieven om het filmklimaat in Nederland te stimuleren en de aandacht voor de filmcultuur te vergroten. Door middel van internationale samenwerking, onderzoek en debat zet EYE zich in voor het verspreiden van filmkennis.

Beeld en Geluid
Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen benadert vanuit media-historisch perspectief. Het instituut beheert zo’n 650.000 uur aan audiovisuele programma’s en is daarmee het grootste archief van Nederland.