Beroepsverenigingen en vakbonden

Beroepsgerichte organisaties hebben het netwerken vaak hoog in het vaandel staan. Ze organiseren thema-avonden, workshops en geven nieuwsbrieven uit. De meeste organisaties hebben een hoge mate van professionaliteit en kennis in huis en kunnen advies geven aan individuele leden over het voeren van een zakelijke beroepspraktijk.

Voor alle departementen

Beroepsverenigingen kunnen veel voor je betekenen. Er zijn soms studenten- of starterstarieven voor de contributie en je kunt je meestal gratis inschrijven voor de nieuwsbrieven.

Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF)
Behartigt en stimuleert de culturele en sociale belangen van alle film- en televisiemakers door actief betrokken te zijn in politieke gesprekken en onderhandelingen. Daarnaast is de NBF een belangrijke netwerkorganisatie. Evenementen en filmavonden worden georganiseerd met als doel om collega’s en opdrachtgevers te ontmoeten en daarnaast op de hoogte te blijven van actuele zaken in de sector. De NBF dient ook als servicebureau voor vragen over contracten, auteursrecht of financiën.

VERS, Nieuwe Film- en Televisiemakers 
VERS is een platform en een netwerkvereniging die zich richt op nieuwe beeldmakers. Naast thema-avonden en feesten, wordt jaarlijks de VERS-awards georganiseerd. Hier krijgen jonge talentvolle filmmakers de kans om hun korte film op het grote doek te vertonen, een prijs te winnen met bijbehorend geldbedrag, voor een volgende productie. Het lidmaatschap is gratis voor studenten.

Kunstenbond en CNV Kunst en cultuur
De vakbondsorganisaties Kunstenbond en CNV behartigen de belangen van werknemers en zelfstandigen in de kunst- en cultuursector. Ze geven leden ondersteuning bij het opzetten en het handhaven van een beroepspraktijk, contracten, tarieven, rechtsbijstand en sociale zekerheid. Daarnaast zijn zij gesprekspartner in overlegcircuits voor collectieve belangenbehartiging bij overheden, publieke omroepen en andere organisaties.

Producenten

Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA)
De NAPA biedt een gezamenlijke stem aan onafhankelijke professionele producenten. De leden zijn actief in verschillende disciplines, waaronder speelfilm, dramaseries, documentaire, animatie, interactieve producties en games. De beroepsvereniging heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en het productieklimaat te versterken.

Nederlandse Content Producenten (CNP)
Samenwerkingsverband van (middel)grote, onafhankelijke televisieproducenten. CNP komt op voor de belangen van producenten bij de politiek, de publieke en commerciële omroepen en bij de buitenlandse streamingdiensten.

Stichting onafhankelijke Producten Nederland (StOPnl)
StOPnl wil de positie van producenten versterken door onder meer de professionele beroepsorganisaties van de producenten te verstevigen. StOPnl houdt zich daarnaast bezig met de inning, het beheer en de repartitie van gelden en het beheer van rechten op filmwerken uit Nederlandse overeenkomsten.

Distributeurs

Filmdistributeurs Nederland (FDN)
Behartigt de belangen van aangesloten filmdistributeurs: voor zowel distributeurs die films uitbrengen in bioscopen en filmtheaters als voor distributeurs die actief zijn op de markt van home entertainment.

De Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVBF)
Brancheorganisatie van alle bioscopen en filmtheaters in Nederland.

Regie

Dutch Directors Guild (DDG) 
Netwerkorganisatie die zich richt op de belangen van fictie en documentaire regisseurs, zowel collectief als individueel. Denk daarbij aan modelcontracten, afspraken over honoraria en auteursrechtelijke claims. Als je lid bent, heb je recht op rechtsbijstand, kortingen op verzekeringen en kortingsregelingen bij festivals. Daarnaast organiseert de DDG ledenavonden, seminars en workshops.

Assistant Directors Club (ADC)
Vereniging met als doel onderlinge kennis te delen en het vakgebied naar een hoger niveau te tillen. Organiseert cursussen, informatie-avonden en een filmfeest en onderhoudt contact met buitenlandse seminars en collega's.

Scenaristen

Netwerk Scenarioschrijvers
Maakt zich sterk voor de positie van de scenarioschrijver door de zichtbaarheid van scenarioschrijvers te verbeteren en door een actieve lobby voor een betere rechtspositie en een financiële positie. Het Netwerk laat de stem en het belang van de scenarist horen bij de fondsen, de omroepen, de producenten, de ministeries van OCW en van Veiligheid & Justitie en de Raad voor Cultuur.

Cinematography

Netherlands Society of Cinematographers (NSC) 
Beroepsvereniging voor D.O.P.’s, operators en focuspullers. Waar het hen vooral om gaat is de professionalisering van de creatieve en technische omstandigheden bij de uitvoering van haar vakspecialisme.

Geluid

Vereniging Constructief Audio (VCA) 
Heeft als doel het bevorderen van hoogwaardig geluid bij Nederlandse film- en videoproducties. Daarnaast is het een informatie- en kenniscentrum voor haar individuele leden en worden starters begeleid. 

Editors

Nederlandse vereniging van cinema-editors (NCE)
Organiseert ontmoetingen tussen editors uit binnen- en buitenland en richt zich op de ambachtelijke en inhoudelijke aspecten van filmmontage. De NCE zet zich in voor professionalisering en verdieping door onder andere lezingen en seminars te organiseren.

Visual Effects

Nederlandse Vereniging van Visual Effects Professionals (NVX)
Vereniging waar visual effects professionals elkaar ontmoeten en inspireren. De NVX richt zich op de ambachtelijke en inhoudelijke aspecten van visual effects en zet zich in voor bevordering, professionalisering en erkenning van visual effects in Nederland. Ook reikt de NVX jaarlijks op het Nederlands Film Festival de NVX Award uit aan de beste visual effects in een Nederlandse productie.

Componisten

Beroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM)
Voor componisten in de reclame, film en tunes en jingles en gamemuziek. De vereniging is aanspreekpunt, behartigt de belangen en helpt ook bij juridische vraagstukken. 

Acteurs

ACT Belangenvereniging voor acteurs
Alles voor acteurs, zakelijke informatie en ondersteuning, scholing en netwerken. Het lidmaatschap bij ACT is gratis voor derde- en vierdejaars studenten aan de Mime en ATKA opleiding van de AHK.