Vakmedia

Hieronder een overzicht van de meest relevante vakbladen en websites over erfgoed.

Sommige tijdschriften staan in de mediatheek van de Reinwardt Academie, waar ook een groot aantal buitenlandse tijdschriften te vinden zijn zoals MuseumMuseum Magazine en Museums Journal.

Archievenblad
Vakblad voor professionals in het archiefwezen. Het Archievenblad besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving, methoden, technieken die in het archiefwezen worden gehanteerd en archiefopleidingen.

Boekman
Tijdschrift over trends en structurele verschuivingen in de culturele sector en de cultuurpolitiek.

Stedenbouw
Stedenbouw is een veelzijdig tijdschrift voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de actuele projecten en ontwikkelingen op het terrein van monumentenzorg.

Bulletin KNOB
Wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis en cultuurlandschap.

Cultuurkrant NL
Met actualiteiten, achtergronden en praktische adviezen voor iedereen die werkt in cultuureducatie en cultuur in de vrije tijd sector. De Cultuurkrant is een uitgave van het LKCA en verschijnt een aantal keer per jaar.

Faro
Vlaams tijdschrift over cultureel erfgoed. Faro wil bijdragen aan de verspreiding van kennis en praktijkervaring op het gebied van roerend en immaterieel cultureel erfgoed.

Informatie Professional
Informatie Professional is het vakblad voor de informatiespecialist. Het vakblad richt zich op de mensen die beroepsmatig werken op het terrein van informatiedienstverlening en -management.

kM
kM is een vakblad met materiaaltechnische informatie over beeldende kunst en vormgeving in Nederland en België.

Monumentaal
Het nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance.

Erfgoed Magazine
Het vakblad Erfgoed Magazine is een uitgave van de Stichting Monumenten op het gebied van cultureel erfgoed in Nederland.

Museumpeil
Het vakblad Museumpeil informeert museummedewerkers in Nederland en Vlaanderen over landelijke en regionale ontwikkelingen in de museum- en erfgoedsector vanuit een praktijkgericht perspectief.

Museumtijdschrift
Het Museumtijdschrift is een blad voor de museumbezoeker. Het biedt een mix uit het tentoonstellingsaanbod, van kunst en fotografie tot erfgoed en design, en van vroeger tot nu.

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit met actuele onderwerpen op het brede terrein van erfgoed.