Prijzen in de erfgoedwereld

Er zijn scriptieprijzen, prijzen voor jong talent en erfgoedprijzen. De eerste twee zijn individuele prijzen, erfgoedprijzen zijn bedoeld voor culturele instellingen. Deze prijzen zijn er voor diverse onderwerpen en op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Scriptieprijzen

Waarom je jouw scriptie of eindwerk aan zou melden om een individuele prijs te winnen? Als je werk in de selectie komt, krijg je de mogelijkheid om jouw onderzoek te tonen aan een groot publiek. Je krijgt erkenning voor je harde werk en aandacht voor je innovatieve resultaten. De prijs voor de winnaar bestaat meestal uit een geldbedrag.

P.J.A. van Mensch-prijs
De Pieter Jan Abraham van Mensch-prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste erfgoedtheoretische afstudeerscriptie van de Reinwardt Academie. Deze aanmoedigingsprijs is vernoemd naar de eerste lector van de Reinwardt Academie.

AHK Eindwerkprijs
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten reikt jaarlijks de AHK Eindwerkprijs uit voor het beste afstudeerwerk. Een belangrijk beoordelingscriterium is de wijze waarop verbinding is gelegd met de buitenwereld en de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. De winnaars krijgen €3.000. Voor deze prijs kun je jezelf aanmelden of iemand voordragen.

ICOM Scriptieprijs
Een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt door ICOM Nederland voor een innovatieve scriptie over internationale ontwikkelingen in het museale veld. De prijs bestaat uit €1.500 en een uitnodiging voor de internationale ICOM-conferentie. Hiervoor stelt ICOM Nederland €500 reiskosten beschikbaar.

W.A. van Es-prijs
Deze aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. De prijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. De uitreiking vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen. De winnaar krijgt €2.000 en een oorkonde.

Prijzen voor jong talent

Cultuurmarketing Awards: Young Talent Award
Met deze tweejaarlijkse award worden de creatieve, effectieve en inspirerende marketingcases in de cultuursector beloond en gestimuleerd. De Young Talent Award is een award voor een cultureel marketingtalent van 30 of jonger. De jury zoekt naar jonge professionals met visie op het vak en die deze door een eigenzinnige en vernieuwende aanpak omgezet hebben naar resultaat. Aan de prijs is een persoonlijk ontwikkelingsbudget van €750 verbonden en o.a. een workshop en coaching.

Museumtalent
De prijs is bedoeld voor jonge museumprofessionals in Nederland. De prijs is niet alleen voor de jonge professionals belangrijk, het is ook een boodschap aan het werkveld, waar vergrijzing, vernieuwing en diversiteit relevante aspecten zijn van de organisatieontwikkeling. De ontwikkelingsprijs stimuleert het denken in de sector over kennisoverdracht en verjonging in organisaties. De winnaar ontvangt €3.000 voor een eigen in te vullen ontwikkeltraject. De twee overige finalisten ontvangen elk €1.500 voor hetzelfde doel. 

Monumententalent
Voor deze prijs kunnen professionals uit de monumentensector kandidaten jonger dan 32 jaar voordragen met een opvallende rol, een bijzondere competentie, karakter of (innovatieve) aanpak. De winnaar is een ambassadeur voor het vakgebied. De winnaar van de talentprijs krijgt een gepersonaliseerd ontwikkeltraject aangeboden. De winnaar ontvangt een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject van €3.000. De overige twee finalisten ontvangen elk €1.500 voor hetzelfde doel.

Erfgoedprijzen

Erfgoedprijzen dragen bij aan kwaliteitsverbetering in de erfgoedsector. Het systeem van erfgoedprijzen zorgt niet alleen voor kwaliteitsverbetering bij de winnende organisaties, deze good practices werken ook inspirerend voor anderen. De kennis en ervaring van de prijswinnaars kan ook ingezet worden bij andere instellingen. De prijzen zorgen daarnaast ook voor plezier, beloning van goed presterend personeel en vooral erkenning. Erfgoedinstellingen kunnen het winnen van een prijs inzetten voor imagoverbetering, bij personeelsbeleid of om publiek te trekken. Een selectie:

BNG Bank Erfgoedprijs 
Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed: de BNG Bank Erfgoedprijs. Met deze prijs ter waarde van €25.000 wil de organisatie uitstekende voorbeelden van de gemeentelijke erfgoedpraktijk delen, andere gemeenten inspireren en zo bijdragen aan goede erfgoedzorg.

European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 
Deze internationale awards zijn een initiatief van de Europese Commissie. Het doel van de prijzen is om de successen in het erfgoedveld te vieren om zo de best practices te promoten en te stimuleren. De awards zijn opgedeeld in vijf categorieën: beheer en behoud; onderzoek; educatie, training en vaardigheden; betrokkenheid en bewustmaking van burgers; erfgoed kampioenen . Bij de selectie wordt onder andere gekeken naar de mate waarin het project bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor erfgoed in Europa. Alle winnaars ontvangen een oorkonde en een plakkaat. De beste vijf projecten worden Grand Prix laureaten en ontvangen €10.000.

Grote Archeologie Prijs
De Grote Archeologie Prijs bekroont het project dat mensen inspireert met archeologie. Deze tweejaarlijkse prijs geeft initiatiefnemers een stimulans de verhalen over het verleden te vertellen en te koppelen aan actuele thema's, gewoontes en gebruiken. De prijs is een initiatief van Stichting Archeologie & Publiek (SAP) en zet projecten in het zonnetje die op innovatieve, creatieve of inspirerende wijze de archeologie delen met groot publiek.

Erfgoedvrijwilligersprijs
In de erfgoedsector zijn het veelal vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor het behoud, het onderhoud en de ontsluiting van (immaterieel) cultureel erfgoed. Het Ministerie van OCW heeft daarom deze prijs voor vrijwilligersgroepen in het leven geroepen. Het winnende team krijgt een cheque van €10.000; voor de helft vrij te besteden (bijvoorbeeld aan teamactiviteiten) en voor de helft ter bevordering van kennisoverdracht op het gebied van het vrijwilligerswerk waarvoor het team zich inzet. Voor de nummers twee en drie is er een cheque van €5.000.