Prijzen in de erfgoedwereld

Er zijn twee soorten prijzen: individuele prijzen en prijzen voor musea. Voor een aantal prijzen moet je worden voorgedragen, voor andere word je uitgenodigd of je kunt jezelf aanmelden. Daarnaast bestaan er veel kleine lokale en regionale erfgoedprijzen.

Individuele prijzen

AHK Eindwerkprijs
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten reikt jaarlijks de AHK Eindwerkprijs uit voor het beste afstudeer werk op zowel bachelor- als masterniveau. Een belangrijk criterium waarop de inzendingen worden beoordeeld, is de wijze waarop de studenten een verbinding hebben gelegd met de buitenwereld en de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. De winnaars krijgen €3000,-.

ICOM Scriptieprijs
Een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt door ICOM Nederland voor een innovatieve scriptie over internationale ontwikkelingen in het museale veld. De prijs bestaat uit €1500,- en de mogelijkheid om de scriptie te presenteren tijdens de internationale ICOM-conferentie.

Pieter Jan Abraham van Mensch-prijs 
Een aanmoedigingsprijs voor jonge museologen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student voor een scriptie waarin trends en innovatief denken binnen de erfgoedtheorie op de beste en/of het meest aansprekende manier zijn verwerkt.

W.A. van Es-prijs
Een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs is een bedrag van €2000,- en een oorkonde verbonden.

Andere prijzen in de erfgoedwereld

BankGiro Loterij Museumprijs 
Een prijs van €100.000 die sinds 2007 jaarlijks wordt uitgereikt door de BankGiro Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds aan een museum in Nederland. De prijs wordt ieder jaar toegekend binnen een bepaald museaal veld. Een vakjury bepaalt een categorie en de shortlist van genomineerde musea, waarna het publiek kan stemmen.

BNG Bank Erfgoedprijs 
Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed: de BNG Bank Erfgoedprijs. Met deze prijs ter waarde van € 25.000 wil het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92 uitstekende voorbeelden van de gemeentelijke erfgoedpraktijk delen, andere gemeenten inspireren en zo bijdragen aan goede erfgoedzorg.

Brabantse erfgoedprijs 
Een tweejaarlijkse prijs die zich richt op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector. De Brabantse Erfgoedprijs bestaat uit een geldbedrag van €10.000 en een begeleidingstraject door Erfgoed Brabant.

European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 
Initiatief van de Europese Unie. Het doel van de prijs is om de beste voorbeelden van erfgoedzorg uit Europa uit te lichten. Bij de selectie wordt onder andere gekeken naar de mate waarin het project bijdraagt aan het vergroten van bewustzijn en draagvlak voor erfgoed in Europa en naar de waarde die het erfgoed voor Europa en de Europese economie vertegenwoordigd. Prijzen worden uitgereikt in de categorieën conservatie, onderzoek, bijzondere inzet en onderwijs, opleiding en bewustwording.

Grote Archeologie Prijs
Met deze prijs wil de Stichting Archeologie en Publiek (SAP) de maatschappelijke relevantie van archeologie laten zien. De tweejaarlijkse prijs is bedoeld voor projecten die archeologie en het publiek met elkaar verbinden. De winnaar wordt bepaald door zowel een vakkundige jury als het publiek.

Turing Toekenning
De Turing Foundation wil Nederlandse musea helpen om hun ambitieniveau te verhogen, en het financieel mogelijk maken om tentoonstellingen te organiseren met kunstwerken die anders alleen in buitenlandse musea te zien zijn. Ter bevordering hiervan reiken zij elke twee jaar de Turing Toekenning uit voor een tentoonstellingsconcept dat met een bijdrage van €450.000 kan worden gerealiseerd.

Mis je een belangrijke prijs? Mail naar de redactie.