Prijzen in de erfgoedwereld

Er zijn scriptieprijzen, prijzen voor jong talent en erfgoedprijzen. De eerste twee zijn individuele prijzen, erfgoedprijzen zijn bedoeld voor culturele instellingen. Deze prijzen zijn er voor diverse onderwerpen en op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Scriptieprijzen

Waarom je jouw scriptie of eindwerk aan zou melden om een individuele prijs te winnen? Als je werk in de selectie komt, krijg je de mogelijkheid om jouw onderzoek te tonen aan een groot publiek. Je krijgt erkenning voor je harde werk en aandacht voor je innovatieve resultaten. De prijs voor de winnaar bestaat meestal uit een geldbedrag.

AHK Eindwerkprijs
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten reikt jaarlijks de AHK Eindwerkprijs uit voor het beste afstudeerwerk. Een belangrijk beoordelingscriterium is de wijze waarop verbinding is gelegd met de buitenwereld en de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. De winnaars krijgen €3000,-. Voor deze prijs kun je jezelf aanmelden of iemand voordragen.

ICOM Scriptieprijs
Een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt door ICOM Nederland voor een innovatieve scriptie over internationale ontwikkelingen in het museale veld. De prijs bestaat uit €1500,- en een uitnodiging voor de internationale ICOM-conferentie. Hiervoor stelt ICOM Nederland €500,- reiskosten beschikbaar.

Max van der Kamp Scriptieprijs
Het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) reikt deze prijs sinds 2009 tweejaarlijks uit aan de beste masterscriptie over cultuureducatie of cultuurparticipatie. Aan de prijs is een bedrag van €1000,- verbonden.

My Future Me
De afstudeerprijs van de bachelor Cultureel erfgoed en de master Museology bestaat uit één-op-één loopbaancoaching door een vooraanstaande deskundige uit het werkveld. Vier bachelor en twee masterstudenten kunnen drie coachingsgesprekken met een ervaringsdeskundige winnen.

W.A. van Es-prijs
Deze aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. De prijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. De uitreiking vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen. De winnaar krijgt €2000,- en een oorkonde.

Prijzen voor jong talent

Cultuurmarketing Awards: Young Talent Award
Met deze tweejaarlijkse award worden de creatieve, effectieve en inspirerende marketingcases in de cultuursector beloond en gestimuleerd. De Young Talent Award is een award voor een cultureel marketingtalent van 30 of jonger. De jury zoekt naar jonge professionals met visie op het vak en die deze door een eigenzinnige en vernieuwende aanpak omgezet hebben naar resultaat. Aan de prijs is een persoonlijk ontwikkelingsbudget van €750,- verbonden en o.a. een workshop en coaching.

Museumtalent
De prijs is bedoeld voor jonge museumprofessionals in Nederland. De prijs is niet alleen voor de jonge professionals belangrijk, het is ook een boodschap aan het werkveld, waar vergrijzing, vernieuwing en diversiteit relevante aspecten zijn van de organisatieontwikkeling. De ontwikkelingsprijs stimuleert het denken in de sector over kennisoverdracht en verjonging in organisaties. De winnaar ontvangt een ontwikkeltraject ter waarde van €7.000,-.

Monumententalent
Voor deze prijs kunnen professionals uit de monumentensector kandidaten jonger dan 32 jaar voordragen met een opvallende rol, een bijzondere competentie, karakter of (innovatieve) aanpak. De winnaar is een ambassadeur voor het vakgebied. De winnaar van de talentprijs krijgt een gepersonaliseerd ontwikkeltraject aangeboden. De winnaar ontvangt een ontwikkeltraject ter waarde van €7.000,-.

Erfgoedprijzen

Erfgoedprijzen dragen bij aan kwaliteitsverbetering in de erfgoedsector. Het systeem van erfgoedprijzen zorgt niet alleen voor kwaliteitsverbetering bij de winnende organisaties, deze good practices werken ook inspirerend voor anderen. De kennis en ervaring van de prijswinnaars kan ook ingezet worden bij andere instellingen. De prijzen zorgen daarnaast ook voor plezier, beloning van goed presterend personeel en vooral erkenning. Erfgoedinstellingen kunnen het winnen van een prijs inzetten voor imagoverbetering, bij personeelsbeleid of om publiek te trekken. Een selectie:

BNG Bank Erfgoedprijs 
Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed: de BNG Bank Erfgoedprijs. Met deze prijs ter waarde van € 25.000 wil de organisatie uitstekende voorbeelden van de gemeentelijke erfgoedpraktijk delen, andere gemeenten inspireren en zo bijdragen aan goede erfgoedzorg.

Brabantse erfgoedprijs 
Een tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor innovatieve en creatieve erfgoedprojecten. Met deze prijs wil Erfgoed Brabant vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €10.000,- en een begeleidingstraject. Na het juryproces kiest het publiek de uiteindelijke winnaar.

European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 
Deze internationale awards zijn een initiatief van de Europese Commissie. Het doel van de prijzen is om de successen in het erfgoedveld te vieren om zo de best practices te promoten en te stimuleren. De awards zijn opgedeeld in vier categorieën: beheer en behoud; onderzoek en digitalisering; uitzonderlijke bijdrage door een individu of organisatie; educatie, training en bewustwording. Bij de selectie wordt onder andere gekeken naar de mate waarin het project bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor erfgoed in Europa. Alle winnaars ontvangen een oorkonde en een plakkaat. De beste zeven projecten worden Grand Prix laureaten en ontvangen €10.000,-.

Grote Archeologie Prijs
Met deze prijs wil de Stichting Archeologie en Publiek (SAP) archeologie en publiek dichter bij elkaar brengen. Ook wil de stichting het Nederlandse publiek bekend maken met de aansprekende voorbeelden van publieksprojecten die het verleden tot leven wekken. De tweejaarlijkse prijs is bedoeld om meer inzicht te krijgen in wat het bredere publiek vindt van archeologie. De winnaar wordt bepaald door zowel een vakkundige jury als door het publiek.

Turing Toekenning
De Turing Foundation wil meer mensen laten genieten van beeldende kunst in Nederlandse musea. Ter bevordering hiervan keert de stichting tweejaarlijks een donatie van €450.000,- uit, voor één enkele tentoonstelling. Hiermee kan een beslissende bijdrage worden geleverd aan exposities die er zonder deze bijdrage waarschijnlijk niet zouden komen, met kunstwerken die anders alleen in buitenlandse musea te zien zouden zijn.