Beroepsorganisaties

Een overzicht van de belangrijkste beroepsorganisaties in de erfgoedsector. We bespreken vakbonden, belangenbehartigers en belangrijke sectorinstituten waar jij kennis en informatie vandaan kunt halen. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de erfgoedwereld zijn verschillende instanties interessant om te volgen.

Belangenbehartigers

Beroepsorganisaties kunnen veel voor je betekenen. Er zijn soms ook studenten- of starterstarieven en je kunt je meestal gratis inschrijven voor de nieuwsbrieven.

Kunstenbond
De Kunstenbond is de vakbond voor alle mensen die professioneel werkzaam zijn in de kunsten en de creatieve sector.

Museumvereniging
Een vereniging die streeft naar een positief imago van musea, hoge kwaliteit van de branche en een groot en divers museumpubliek. De vereniging biedt verschillende diensten aan voor haar leden, richt zich op promotie onder het publiek en oefent invloed uit op de politiek.

Landelijk Contact Museumconsulenten
LCM is het samenwerkingsverband van museumconsulenten in Nederland. De ondersteuning van musea, met als doel kwaliteitsverbetering en vergroting van het publieksbereik, is de kern van het werk van de museumconsulent.

Museumregister Nederland
Register voor museale instellingen welke als kwaliteitskeurmerk fungeert. Het doel van museumregister is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van Nederlandse musea en daarmee bijdragen aan een verantwoord beheer van het culturele erfgoed in Nederland.

Vereniging van Erfgoedhoveniers
De vereniging van erfgoedhoveniers is een groep hoveniersbedrijven die zich onderscheiden met hun specialisatie; het groen erfgoed. Zij verzorgen monumentale stadstuinen, boerenerven, landgoederen en historische begraafplaatsen.

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK)
De VNK biedt alle kunst- en architectuurhistorici in Nederland een platform voor ontmoeting, discussie en advies. Ook vragen zij aandacht voor gemeenschappelijke kunsthistorische belangen.

BRAM
De Beroepsvereniging van Rondleiders, Acteurs en Museumdocenten (BRAM) is een vereniging voor en door rondleiders. Zij zetten zich in voor de professionalisering van het vakgebied en behartigen het gezamenlijk belang van betaalde rondleiders, museumdocenten en -acteurs.

Kennis en informatie

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
Stichting DEN is de kennisbank voor digitalisering van erfgoed en het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen.

ErfgoedAcademie
De ErfgoedAcademie biedt cursussen aan rondom actuele erfgoedthema’s, netwerkbijeenkomsten en een leergang Erfgoedfilosofie. Praktijkgericht onderwijs voor professionals in de erfgoedsector. De ErfgoedAcademie is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nationaal Restauratiefonds.

Erfgoedarena
De Reinwardt Academie organiseert meerdere keren per jaar de Erfgoedarena, een debatavond over erfgoed gerelateerde onderwerpen. De thema's zijn altijd actueel en worden vaak gekozen in samenwerking met partners uit het erfgoedveld.

Federatie voor Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN)
FIEN is een platform van vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van industrieel erfgoed.

Het Geheugen van Nederland
Het Geheugen van Nederland is een beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches en krantenknipsels uit meer dan honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is in Nederland de coördinerende kracht voor de uitvoering van de UNESCO Conventie inzake de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is de beleids-, uitvoerings- en onderzoeksorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het terrein van cultureel erfgoed: archeologie, monumenten, roerend erfgoed en cultuurlandschap.

Sociale netwerken

Om je nationale en internationale professionele netwerk op te bouwen en te onderhouden, kun je je aanmelden voor diverse netwerken via LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in het werkveld, van evenementen en actuele discussies. Ook vacatures en opdrachten worden regelmatig via deze netwerken gedeeld.

Heb je een aanvulling? Mail de redactie.