Archieven

Een archief is een instelling waar archiefstukken worden bewaard. Naast documenten, in de vorm van agenda's, notulen, dossiers, brieven en akten, kunnen ook kaarten, foto's, films, video's, geluidsbanden, cd’s en digitale bestanden gearchiveerd worden.

Extra

Archiefstructuur

Naast het Nationaal Archief zijn er in totaal elf Regionale Historische Centra in de provincies. Het Nationaal Archief doet tevens dienst als rijksarchiefbewaarplaats voor de provincie Zuid-Holland. Daarnaast zijn er gemeentearchieven, die soms stadsarchief of streekarchief worden genoemd, een algemene naam voor een instelling waar een gemeente zijn archieven kan onderbrengen. In Nederland zijn er 97 gemeente- en streekarchieven en acht archieven van hoogheemraadschappen en waterschappen. Daarnaast zijn er tal van private archieven zoals kerkelijke archieven, bedrijfsarchieven en archieven van sportclubs.

Archieven

Nationaal Archief
Als 'nationaal geheugen' van Nederland beheert het Nationaal Archief 142 kilometer archiefmateriaal, foto's en kaarten van de rijksoverheid en van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest).

Nederlands Jazz Archief (NJA) 
Verzamelt en beheert een historische jazz collectie waarbij het zwaartepunt ligt op het gebied van de Nederlandse jazz. Het archief bevat diverse soorten geluidsdragers, waaronder 78 toerenplaten, geluidsbanden en cd’s. Daarnaast bestaat de collectie uit video's, foto’s, boeken en (internationale) tijdschriften, bladmuziek en arrangementen, een knipselarchief en curiosa zoals plakboeken. Het NJA fungeert ook als een documentatiecentrum voor onder meer onderzoekers, (muziek)studenten en muzikanten en draagt actief bij aan de verbreding van de kennis van de jazz in Nederland. Dit laatste onder meer door het uitgeven van cd's met historische opnamen en door het uitgeven van het Jazz bulletin.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
Beeld en Geluid is het grootste audiovisuele archief van Nederland. Het heeft een cultuurhistorische taak en functioneert als het bedrijfsarchief van de publieke omroep. Het verzamelt en conserveert audiovisueel erfgoed en stelt dit ter beschikking aan een zo groot mogelijk publiek, in het bijzonder aan het onderwijs.

Nederlands Muziek Instituut (NMI) 
Het NMI is de centrale bewaarplaats voor het historische en hedendaagse erfgoed van de Nederlandse muziek. Het NMI conserveert en ontsluit bronnenmateriaal, en stelt dit beschikbaar aan het publiek. Daarnaast deelt het collecties, kennis en activiteiten op het gebied van de klassieke muziek met extra aandacht voor Nederlandse muziek.