Kennisorganisaties

Nederland heeft een aantal sterke instanties, netwerken en instellingen die het debat over architectuur en ontwerpen gaande houden. Mede hierdoor is er een levendig architectuur-klimaat, waaraan iedereen kan deelnemen. 

Selectie van instituten in Nederland

Het Nieuwe Instituut
Het Nieuwe Instituut richt zich op architectuur, design en e-cultuur. Het instituut organiseert tentoonstellingen, congressen en debatten, beheert de collecties en archieven van de belangrijkste Nederlandse architecten en stedenbouwers, heeft een uitgebreide bibliotheek en boekwinkel en een internationaal studiecentrum. De NAi010 publishers geven een groot aantal publicaties uit, waaronder het Architectuur Jaarboek. 

Architectuur Lokaal
Architectuur Lokaal heeft als doelstelling de kwaliteit van het opdrachtgeverschap te stimuleren in de bouw- en bestuurderswereld. Dat doet zij via symposia, cursussen en excursies. Daarnaast geeft Architectuur Lokaal een gelijknamige krant uit en een handboek over architectuurbeleid. Verder coördineert dit bureau bijeenkomsten van het netwerk van lokale architectuurcentra (waaronder ARCAM in Amsterdam, Casla in Almere, Aorta in Utrecht) en is het Steunpunt Ontwerpwedstrijden bij haar ondergebracht. Architectuur Lokaal onderhoudt tevens een website met daarop onder meer de Kalender van Nederland en een internationaal Architectuur Adressenboek. 

Platform31
Platform is de kennisorganisatie voor stad en regio en is ontstaan uit een fusie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV. Platform31 is, naar eigen zeggen, een broedplaats voor onderzoek en experiment, een podium voor nieuwe geluiden en een inspirerend netwerk van denkers én doeners die van aanpakken weten.

Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM)
ARCAM wil het draagvlak voor de architectuur verbreden en speelt in op actuele thema's en ontwikkelingen in en om Amsterdam die de aandacht vragen. ARCAM is een informatiepunt met een groot aantal architectuurboeken, tijdschriften, folders, sites, kaarten en een knipselarchief. Daarnaast organiseert ARCAM lezingen, en tentoonstellingen over actuele thema’s in de eigen expositieruimte. ARCAM fungeert ook als coördinatiecentrum om bestaande programma's op elkaar af te stemmen en nieuwe activiteiten te initiëren.

Academie van Bouwkunst

De Academie van Bouwkunst in Amsterdam organiseert i.s.m. ARCAM de lezingenreeks 1·Lectures. Deze lezingen op de donderdagavonden gaan in op thematische, actuele onderwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in binnen- en buitenland. De lezingen zijn openbaar en mede bedoeld voor geïnteresseerden van buiten de Academie.

Pakhuis de Zwijger
Pakhuis de Zwijger is een onafhankelijk platform voor inspirerende bijeenkomsten en onverwachte kruisbestuivingen. Er is een uitgebreide agenda met verschillende thema’s die vaak over de stad en architectuur gaan.