Beroepsverenigingen

Als architect moet je je registreren om jezelf architect te mogen noemen. Na je registratie kun je terecht bij verschillende organisaties voor bijvoorbeeld juridische ondersteuning of informatie over je beroepsveld.

Registratie

Bureau Architectenregister (BA)
In Nederland is, evenals in de meeste andere EU-lidstaten, de titel architect wettelijk beschermd. Op grond van de Wet op de architectentitel mogen uitsluitend degenen die staan ingeschreven in het Architectenregister de titel architect, stedebouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect voeren. De SBA is de officiële instantie die het bij die wet ingestelde Architectenregister beheert. 

Inschrijving in het register is dus heel belangrijk als je de titel architect wil voeren. Opdrachtgevers, verzekeringsmaatschappijen en beroepsverenigingen kunnen inschrijving in het register als voorwaarde stellen. 

Belangenbehartiging

Beroepsverenigingen streven optimale voorwaarden na voor de uitoefening van het beroep van hun leden. Dit doen zij door te zorgen voor profilering en ontwikkeling van het vakmanschap en versterking van het ondernemerschap. Als je bent aangesloten bij een vereniging kun je terecht voor informatie over onderwerpen als rechtsverhouding, arbeidszaken en het bouwproces. De meeste organisaties hebben een online service, met nieuwsbrieven, links naar leden en vacaturebanken.

Elk vakgebied heeft zijn eigen belangenbehartiging:

BNA: Branchevereniging Nederlandse Architecten
BNSP: Beroepsvereniging Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen
NVTL: Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur
BNI: Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten
BNO: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
Lichtontwerp Nederland: Beroepsorganisatie Nederlandse Lichtontwerpers