De architectuurwereld in cijfers

Er zijn in Nederland ruim 14.101 geregistreerde architecten. Driekwart is architect, 13% interieurarchitect, 6% is stedenbouwkundig en 5% landschaps- of tuinarchitect.

Er zijn bijna 1200 bureaus aangesloten bij de Branchevereniging Nederlandse Architecten.

Bron: Architectenregister

Bron: Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA)