Presentatie-instellingen

Vanuit de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 worden door de rijksoverheid zes presentatie-instellingen voor beeldende kunst gefinancierd. Deze instellingen (re)presenteren de nieuwste ontwikkelingen in de kunstwereld van regionaal tot internationaal niveau.

Framer Framed bevordert de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van interculturele processen in hedendaagse kunst. Sinds 2014 is de organisatie gevestigd in de Tolhuistuin in Amsterdam. 

West is een middelgrote presentatie-instelling in Den Haag met kunst- en parallelprogramma’s, debatten, publicaties en cursussen en op locatie festivalmanifestaties.

BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht. Het is een platform gewijd aan het onderzoeken, produceren, presenteren en analyseren van actuele kunst.

MU, centrum voor hedendaagse kunst in Eindhoven. Kunst wordt gemixt met design, mode, muziek, architectuur en nieuwe media. MU organiseert exposities, workshops, debatten, lezingen en maakt MU TV.

Marres, het Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht verzorgt tentoonstellingen, lezingen, onderzoek, performances en publicaties.

Witte de With, centrum voor moderne kunst in Rotterdam. Geeft publicaties uit, verzorgt speciale projecten, workshops en masterclasses.