Opdrachten voor beeldend kunstenaars

Een belangrijk deel van het inkomen van beeldend kunstenaars komt voort uit het uitvoeren van opdrachten. Opdrachten kunnen worden gegeven door: de overheid, het bedrijfsleven, particulieren of via tussenpersonen.

Overheid

In het verstrekken van opdrachten is de overheid een belangrijke partij. Opdrachten worden gegeven voor kunst in de openbare ruimte, kunst in overheidsgebouwen en kunst in en bij non-profitorganisaties.

De Centra Beeldende Kunst voeren de Percentageregeling uit. Deze regeling stelt dat 0,5-2% van de kosten van de bouw van een overheidsgebouw aan kunst in of aan het gebouw moet worden besteed. Elke provincie of grote stad heeft wel een CBK. Soms is de taak ondergebracht bij een andere organisatie, zoals het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stroom in Den Haag.

Adviseurs van dergelijke organisaties komen op verschillende manieren tot de selectie van een kunstenaar voor een opdracht: d.m.v. advertenties, door het gericht aanvragen van documentatiemateriaal, maar ook op naam en populariteit van een kunstenaar. Een overzicht van alle overheidsinstellingen die zich bezighouden met kunst wordt ieder jaar gepubliceerd in het tijdschrift BK-informatie.

Bedrijfsleven

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de diensten van kunstenaars. Niet alleen voor het uitbreiden van hun kunstcollectie, maar ook voor het aankleden van hun gebouwen en voor relatiegeschenken. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de creatieve geest van kunstenaars bij het stimuleren van werknemers en managers.

Particulieren

De particuliere markt genereert het grootste gedeelte van de opdrachten voor beeldend kunstenaars, zowel in aantal als in omzet gemeten.

Tussenpersonen

Tussenpersonen brengen kunstenaars en bedrijven met elkaar in contact. Zij hebben veelal een groot databestand met werk van kunstenaars, waarmee ze bedrijven die kunst willen aankopen of een opdracht willen verstrekken adviseren en informeren. Enkele voorbeelden: Onderneming & Kunst en ArtOlive.