Beroepsorganisaties

Je kunt bij verschillende organisaties terecht voor informatie en ondersteuning bij je beroepspraktijk.

Belangenbehartigers

Deze beroepsorganisaties behartigen de belangen van de individuele leden en de beroepsgroep. Er zijn soms studenten- of starterstarieven en je kunt je meestal gratis inschrijven voor de nieuwsbrieven.

BBK is de Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars. Heeft een adviesbureau voor juridische bijstand en eventuele bemiddeling bij conflicten.

BNO is de branchevereniging voor Nederlandse ontwerpers en ontwerpbureaus. De organisatie adviseert bij zakelijke vraagstukken en organiseert onder andere seminars, masterclasses en events.

Boknet is een beroepsorganisatie voor professionele, zelfstandig werkende kunstenaars. Boknet biedt ondersteuning in ondernemerschap. Leden krijgen korting op materialen en diensten en er is een gratis juridische helpdesk.

Dupho (Dutch Photographers) is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. De organisatie adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied. De kennisbank op de website bevat veel handige informatie over ondernemen.

Kunstenbond is een vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders. De bond volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, heeft invloed op beleidsvraagstukken en zorgt voor collectieve belangenbehartiging (zoals cao's) en leden kunnen individuele hulp en advies krijgen.

Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK) is een van de grootste en meest actieve kunstenaarsverenigingen van Nederland. Zij ondersteunen beeldend kunstenaars bij het tonen van hun werk aan een zo groot mogelijk publiek.

Platform Beeldende Kunst is een netwerk van individuen, belangenverenigingen, kunstacademies, musea, presentatie-instellingen, blogs, kranten, tijdschriften en andere partijen binnen en buiten de culturele sector. Wil inzichtelijk maken hoe het huidige kunstlandschap verandert, wat de effecten zijn van het cultuurbeleid en wat de gevolgen zijn voor de individuele kunstenaars en andere makers.

Kennis en informatie

Deze netwerken in kunsteducatie en -participatie bieden veel informatie.

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) verzorgt deskundigheidsbevordering, informatie, een groot netwerk en doet veel onderzoek in het kunst- en cultuuronderwijs en amateurkunst.

Cultuurconnectie is een branchevereniging voor educatie en participatie in de kunsten.

MOCCA is een expertisenetwerk voor kunstonderwijs in Amsterdam.

Centra voor Beeldende Kunst

De meeste provincies en een aantal steden hebben een Centrum voor Beeldende Kunst (CBK). Deze centra fungeren als lokaal of regionaal aanspreekpunt voor kunstenaars, opdrachtgevers en publiek, bieden verschillende diensten aan en ontwikkelen projecten. De meeste centra hebben een eigen website, zoals Factor IJ en CBK Zuidoost.