Steven Delva - bouwkunst

Steven Delva (1978) begon direct na zijn afstuderen aan de Academie van Bouwkunst zijn bedrijf Delva Landscape Architects. Drie jaar later runt hij vanuit zijn eigen pand in Amsterdam, een eenmanszaak met een jong team van werknemers, freelancers en stagiairs van diverse opleidingen.

Ook is er een dependance in Antwerpen. Delva Landscape Architects pakt zowel grote als kleine projecten aan: zelfstandig of in samenwerkingsverbanden met andere bureaus. Steven Delva vertelt over het starten en runnen van een nieuw bureau in crisistijd; wat een prijsvraag kan opleveren; wat de meerwaarde is van samenwerken met andere partijen en over de ambitie van zijn bureau en het thema duurzaamheid.

Delva is aan de Academie van Bouwkunst verbonden als gastdocent.

26 juni 2012