test

Beroepsverenigingen en bonden

Beroepsverenigingen en bonden kunnen je van dienst zijn bij het behartigen jouw belangen en het geven van advies over zaken die de beroepspraktijk betreffen zoals financieel-technisch, fiscaal en juridisch advies. Je kunt je aansluiten bij één of meerdere organisaties.

Beroepsverenigingen

undefinedBAM! (Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten) is in 2015 opgericht voor en door songwriters/artiesten die zelf ook op het podium staan en daarbij overwegend hun eigen muziek uitvoeren.

undefinedBeroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM) is er voor componisten in de reclame, film, jingles en gamemuziek. 

undefinedBeroepsvereniging van Improviserende Musici (BIM) behartigt de belangen van improviserende musici.

undefinedDutch DJ Foundation is de belangenorganisatie van en voor Nederlandse DJ’s/producers.

undefinedNederlandse Vereniging van Zangpedagogen stelt zich ten doel de aangesloten leden te ondersteunen door van en met elkaar te leren.

undefinedNieuw Geneco is een beroepsvereniging die de directe en indirecte belangen behartigt van Nederlandse componisten.

undefinedVrije KNTV is een beroeps- en belangenvereniging voor musici.

Vakbonden

undefinedNederlandse Toonkunstenaarsbond is een vakbond voor musici. 
undefinedKunstenbond waaronder ook BV-POP valt en Klassiek, een aparte afdeling om popmuzikanten en klassieke musici te helpen met de zakelijke kant. 
undefinedCNV is een vakbond voor kunstenaars, auteurs, artiesten, koren en iedereen die zich bezighoudt met kunst en cultuur.

Algemeen

undefinedNederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de branchevereniging van professionele podiumkunstenaars in Nederland. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector CAO’s af met de vakbonden. Tegelijkertijd bevordert de NAPK de positionering van de podiumkunsten richting politiek, verschillende overheden en relevante culturele fondsen. Daarnaast organiseert de NAPK netwerkbijeenkomsten.

undefinedArtiesten Belangen Centrum (ABC) is een branche-organisatie voor zelfstandig werkende artiesten en musici. Het ABC is in het leven geroepen om knelpunten in het werkveld van professionele artiesten en musici op te lossen zowel onderling als op nationaal beleidsniveau. Daartoe verstrekt zij vakgerichte informatie, organiseert zij netwerkbijeenkomsten en beroepsondersteunende activiteiten.

undefinedDe popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector. De Popcoalitie voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+