test

Kunsteducatie als werkveld

Kennis overdragen kan op verschillende manieren: je kunt trainingen geven, teambegeleider worden, lesgeven op kunstencentra of muziek- of dansscholen, privé-lessen geven of op een middelbare school voor de klas staan. Er is ook steeds meer belangstelling voor kunstenaars in community art, of bij kunstprojecten voor bepaalde doelgroepen als ouderen of mensen met een beperking.

Kunsteducatie op school en in de vrije tijd

Binnenschoolse kunsteducatie betreft kunstonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo en hbo. Om als docent in het binnenschoolse onderwijs te kunnen werken is een kunstdocentendiploma (een bevoegdheid) vereist. Projectmatig werken als zelfstandig kunstenaar in het onderwijs kan ook. Centra voor kunstzinnige vorming en instellingen voor amateurkunst maar ook educatieve diensten van kunstinstellingen zetten zich in voor binnen- en buitenschoolse kunsteducatie voor jong en oud of werken projectsgewijs samen met het onderwijs. Je kunt in beide vormen van kunsteducatie werken als kunstenaar, docent of consulent.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+