test

vaardigheden

Kennis, houding én vaardigheden zijn bepalend voor een succesvolle carrière. Dat geldt voor alle disciplines en alle werksituaties: als je voor jezelf werkt, maar ook als je in dienst bent. Vaardigheden als samenwerken, innoveren en presenteren worden steeds belangrijker in een veranderend werkveld. Voor alle vaardigheden geldt dat je er door ervaring beter in wordt. Ondernemerschap en zelfreflectie lopen als rode draden door alle vaardigheden heen. 

Ken je kwaliteiten

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Als je weet wat je artistiek wilt, welke kant je je op wilt ontwikkelen, wat je kunt en wat je niet kunt, dan maakt dat het makkelijker om goede keuzes te maken.
undefinedLees meer over zelfreflectie

Presenteren: jezelf of je project ‘verkopen’

Afhankelijk van je werksituatie presenteer je de ene keer jezelf en de andere keer je project of idee, of beiden. Je kunt je bijvoorbeeld presenteren in een elevatorpitch op een netwerkbijeenkomst of in een sollicitatiegesprek, op je website of in social media  of een Pecha Kucha .
undefinedLees meer over presenteren

Netwerken: contacten opdoen en onderhouden

Als je op verschillende plekken en met verschillende mensen werkt is netwerken van groot belang. Ook als je in dienstverband is het handig als je de juiste contacten hebt om mee samen te werken.
undefinedLees meer over netwerken

Onderhandelen

Onderhandelen is een vorm van overleg en afspraken maken. Het gaat over zaken waar beide partijen belang bij hebben maar waarover nog geen overeenstemming is. Er zijn minstens twee partijen die iets van elkaar willen maar niet altijd onder dezelfde voorwaarden. De intentie om er samen uit te komen is er wél.
undefinedLees meer over onderhandelen

Leidinggeven

Als leidinggevende gebruik je je kwaliteiten om mensen te laten excelleren en met plezier hun werk te laten doen. 
undefinedLees meer over leiding geven

Samenwerken en feedback

Hoe werk je zo vruchtbaar mogelijk samen? Zorg dat je helder communiceert en duidelijke afspraken maakt. Wees je bewust van elkaars verwachtingen. En zorg ook dat áls je toch in een conflict terecht komt, het niet uit de hand loopt. 
undefinedLees meer over samenwerken

Intervisie

Met behulp van intervisie kun je van elkaars ervaringen leren. Je denkt in groepsverband met elkaar mee over knelpunten in de werksituatie.
undefinedLees meer over intervisie

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+