test

Recht en contracten

Als starter in het werkveld krijg je met allerlei juridische zaken te maken: je maakt afspraken met je nieuwe werkgever of opdrachtgever . Als je als zelfstandige werkt of met anderen een organisatie start moet je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als je eenmaal aan het werk bent kun je te maken krijgen met schade. Zorg dat je goed op de hoogte bent van verschillende juridische kanten van je werk.

Werk en contracten: arbeidsrecht

Bij werk gelden veel regels waar jij geen invloed op hebt. Zoals het minimumloon voor werknemers en de plicht om je aan arbo-regels te houden. Of je nu werkt als freelancer , zelfstandig ondernemer , werknemer, stagiair of vrijwilliger: je hebt met arbeidsrecht te maken.

Als je regelmatig wisselende klussen doet, kan het voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat of je werknemer of opdrachtnemer bent. Oftewel: ben je in dienst of werk je als freelancer / zelfstandig ondernemer ? Zorg dat het in jouw geval duidelijk is, dan voorkom je beide partijen schade.

Ondernemingsvormen

Wanneer je opdrachten uitvoert, als zelfstandige of met anderen, doe je dat altijd vanuit een ondernemingsvorm : bijvoorbeeld een eenmanszaak , stichting of bv . Je kunt eenvoudig uitzoeken welke ondernemingsvorm in jouw situatie het meest geschikt is.

Het kan ook van belang zijn om te weten vanuit welke ondernemingsvorm jouw werkgever of opdrachtgever werkt. Bij (financiële) problemen kan die juridische status gevolgen hebben voor jouw positie.

Auteursrecht

Welke rechten heb jij op je werk op grond van het auteursrecht?  Maakt het uit of je als werknemer werkt of als opdrachtnemer ? Welke rechten gelden voor scheppende en welke voor uitvoerende kunstenaars?

Met welke auteursrechten van anderen krijg je te maken? Moet je bij muziek op andere kwesties letten dan bij beeldende kunst? Welke auteursrechtenorganisaties zijn er en wat doen die voor jou als maker of gebruiker?

Aansprakelijkheid en juridische problemen

Juridische problemen kosten tijd, geld en bederven relaties. Hoe meer je kunt voorkomen, hoe beter. Hoe ga je om met juridische problemen zonder je rechten 'weg te gooien'? Hoe beperk je je aansprakelijkheid?

Er zijn verschillende instanties voor juridisch advies. Zorg dat je voldoende basiskennis van het Nederlandse rechtssysteem hebt. Dan kun je ook de juiste vragen stellen als er problemen ontstaan en krijg je een beter advies. 

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+