test

Inkomen en belasting

Hier vind je informatie over het betalen van belasting, regels die de Belastingdienst hanteert als het over belastingvoordelen voor zelfstandigen gaat en over inkomen als je even niet (voldoende) werkt.

Belasting betalen

Wie werkt heeft inkomen. Dat inkomen kan zijn uit werk in dienstverband, als freelancer / zelfstandig ondernemer of een combinatie. Je krijgt te maken met verschillende soorten belastingen.

werk in opdracht: zelfstandig ondernemer of freelancer

De Belastingdienst bekijkt mensen die geld verdienen met zelfstandige opdrachten anders dan werknemers. Daarnaast wordt er in fiscaal opzicht ook nog onderscheid gemaakt tussen freelancers en zelfstandig ondernemers.

Modelovereenkomsten

Met een modelovereenkomst spreken opdrachtgever en opdrachtnemer af dat er geen sprake is van een dienstverband. Per 1 mei 2016 vervangen de modelovereenkomsten de Verkaring Arbeidsrelatie ( VAR ).

Inkomen en sociale zekerheid

Heb je tijdelijk minder of geen werk, dan kun je als (voormalig) werknemer meestal aanspraak maken op een uitkering omdat daar tijdens je dienstverband premies voor afgedragen zijn.

Freelancers en zelfstandig ondernemers komen niet voor deze uitkeringen in aanmerking. Zij kunnen er wel voor kiezen om zelf verzekeringen op het gebied van sociale zekerheid te regelen en te betalen.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+