test

Externe financiering

Of je nou inkomsten uit een eigen bureau hebt of in loondienst je geld verdient, je hebt middelen nodig om in je levensonderhoud te voorzien of om een project uit te voeren. Naast je eigen investering in tijd en geld kunnen subsidiënten en sponsors jou of je project met geld of materialen ondersteunen. Crowdfunding en ruilen worden steeds populairder als (aanvullende) financieringsvormen. Je kunt ook geld lenen of aan competities deelnemen. Hieronder staan de verschillende financieringsvormen op een rijtje.

Subsidie

Er is een groot aantal fondsen en subsidiegevers die kunst en cultuur financieren. Er zijn enkele grote, bekende particuliere en overheidsfondsen en honderden kleine, doorgaans particuliere, subsidiegevers. De subsidiebedragen variëren van enkele honderden euro’s voor individuele of projectsubsidies tot miljoenen aan structurele subsidie . De aanvragen voor structurele subsidie van de (rijks)overheid en grote fondsen overstijgen ruimschoots het budget. Er zijn echter ook minder bekende fondsen die geld overhouden omdat er te weinig goede aanvragen binnenkomen. 
Lees meer over subsidie

Crowdfunding

Crowdfunding wordt steeds vaker aangewend bij de financiering van projecten. Het is een constructie waarin veel mensen een klein bedrag geven om zo een beoogd bedrag op te halen. In ruil worden donateurs betrokken bij het gefinancierde project.
Lees meer over crowdfunding

Ruilen

Het delen van spullen, huizen en diensten heeft snel aan populariteit gewonnen. Ook jij kunt je diensten of producten aanbieden in ruil voor iets dat jij nodig hebt via barter of ruilhandelsites als canhav en doehetnietzelf. 
Lees meer over ruilen en de deeleconomie

Sponsoring

Een sponsor geeft geld of materiaal om zijn eigen bedrijf op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Grote sponsors verbinden hun naam doorgaans aan grote projecten en evenementen. Kleinschalige sponsoring is eenvoudiger te regelen en kan veel kosten besparen. Vraag bijvoorbeeld een fabrikant om (rest)materiaal te sponsoren. De samenwerking kan beide partijen ook publiciteit opleveren.
Lees meer over sponsoring

Prijzen voor jonge, creatieve ondernemers

Er bestaan, naast prijzen in een bepaalde discipline, ook een aantal prijzen voor ondernemende studenten. De meeste prijzen zijn niet alleen op de culturele sector gericht, maar als jonge ondernemer kom je zeker in aanmerking. Meedoen loont vaak ook als je geen geld wint, omdat je begeleiding en advies krijgt bij het opzetten van een bedrijfsplan, een netwerk opbouwt, publiciteit krijgt en soms een geldprijs wint.
Lees meer over prijzengeld 

Leningen

Geld lenen van vrienden of kennissen kan middels durfkapitaal. Er zijn verschillende fondsen waar je geld van kunt lenen. Je kunt ook een lening afsluiten bij een bank, bijvoorbeeld om een hypotheek voor je werkruimte af te sluiten.
Lees meer over leningen

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+