test

Jaap Brouwer

Stedenbouw, lichting 2008

Jaap Brouwer werkt als stedenbouwkundige in loondienst bij Soeters Van Eldonk architecten. Daarnaast werkt hij aan eigen projecten zoals zijn afstudeerproject Hollands Welvaren waarvoor hij in 2010 genomineerd is voor de Stedenbouwnu-prijs.

In dit interview vertelt Jaap Brouwer over de voordelen van een gecombineerde beroepspraktijk als werknemer en zelfstandige, als ontwerper en docent; over zijn vinding Aquapunctuur; over de gevolgen van de crisis voor een groot bureau en over de profilering van urban planners.

12 juni 2012

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+