test

De architectuurwereld

In deze rubriek lees je meer over architectuurbeleid en welke ministeries daar een rol in spelen. Je vindt hier informatie over belangrijke prijzen en prijsvragen, maar ook over vakmedia, waaronder tijdschriften en websites.

Er zijn diverse kennisorganisaties die over veel informatie beschikken en het debat over architectuur en ontwerp levendig houden. Wil je weten welke organisaties jouw belangen als architect kunnen behartigen, kijk dan bij beroepsverenigingen.

Wat en hoe over het Nederlands cultuurbeleid en de gevolgen hiervan voor de kunstsector lees je onder cultuurbeleid.

De architectuurwereld in cijfers

Er zijn in Nederland ruim 14.000 geregistreerde architecten. Driekwart is architect, 13% interieurarchitect, 6% is stedenbouwkundig en 5% landschaps- of tuinarchitect.
Er werken 4.659 personen op de iets meer dan 1200 bureaus die bij de Bond Nederlandse Architecten zijn aangesloten.
Bron: OCW - Cultuur in Beeld 2014
Bron: Architectenregister
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+