test

Stage en werkervaring

Stage lopen
Door het lopen van stage doe je belangrijke werkervaring op. Vaak is het een springplank naar betaald werk. De meeste bacheloropleidingen kennen een verplichte stage. De stagecoördinator van de opleiding kan meer vertellen over de eisen die de opleiding aan een stage stelt. Bedenk voor jezelf wat jij belangrijk vindt in een stage: bijvoorbeeld werkervaring opdoen, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, het opbouwen van een netwerk of ervaring in het buitenland opdoen.

Planning
Maak een planning inclusief voorbereiding en nazorg. Welke perioden zijn mogelijk voor de stagegever en de opleiding? Hoe lang is een stage die voldoende vruchten afwerpt? Als je naar het buitenland wilt: check of je vergunningen nodig hebt, en zo ja: hoe lang het aanvragen duurt. Breng in kaart wat je minimaal nodig hebt om je plan te doen slagen; verblijfsvergunning; huisvesting; verzekeringen. 

Een stage vinden
De meeste opleidingen hebben goede contacten met het werkveld. De stageco√∂rdinator kan je wellicht helpen bij het zoeken of contact leggen met een mogelijke stagegever. Voor de ene opleiding geldt dat er goede contacten zijn met stagegevers en dat het aanbod via de opleiding binnenkomt. Bij andere opleiding kan het juist een bewuste keuze zijn om studenten zelf een plek te laten zoeken. Vraag ook bekenden, docenten en stagiaires die je voorgingen. Zorg dat je een recente cv klaar hebt liggen en schrijf een goede brief.  

Stagevergoeding
Een stagebedrijf is niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te betalen. Het is wel gebruikelijk. Ook hier geldt dat de stagecoördinator van de opleiding meer kan vertellen over de bedragen die in jouw richting gebruikelijk zijn. Vraag ook medestudenten wat zij hebben afgesproken. Hoe meer vergelijkingsmateriaal je hebt, hoe sterker je in de onderhandelingen staat. Maak een begroting voor je inkomsten en uitgaven.

Valt je stagebedrijf onder een bepaalde CAO, en staat er in die CAO iets over stagevergoedingen, dan moet de stagegever zich daar ook aan houden.

Het stagecontract
In het stagecontract worden rechten en plichten van de drie betrokken partijen helder omschreven. Vergelijk een stagecontract eens met een arbeidscontract. Sommige stagegevers bieden je namelijk een arbeidscontract aan. Wellicht val je dan onder een CAO. Zoek in dat geval uit wat dat voor jou betekent.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+