test

Een kunstopleiding doen

Vooropleidingen en oriƫntatiecursussen

Voor toelating tot een kunstopleiding is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. De Academies voor Beeldende Kunsten bieden veelal oriƫntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdag.

Hbo- en vervolgopleidingen

De meeste kunstopleidingen kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Informatie daarover vind je op de sites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur: Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding, masteropleiding of een werkplaats.

Mbo-opleidingen

Verspreid over het hele land zijn er mbo-opleidingen voor uitvoerende en ondersteunende functies op het gebied van kunst, cultuur en media. Zij leiden op voor een arbeidsmarkt op het snijvlak van cultuur, recreatie, educatie en amusement. In principe is doorstroom mogelijk naar een hbo-opleiding. Enkele mbo-instellingen werken hiervoor samen met hbo-instellingen. Als je wilt doorstromen moet je in de meeste gevallen toelatingsexamen doen.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+