test

Stappenplan sponsor regelen

Financiering sponsor

Sponsoring kan in geld of in natura. Ook kun je een stoere of goede naam aan je project verbinden (dat geldt ook voor de sponsorende partij). Het brengt ook werk met zich mee: je moet wensen, onderhandelen , samenwerken, verantwoording afleggen en compromissen sluiten. Kijk ook hoe anderen het doen en vraag hoe zij het hebben aangepakt.

Een sponsor regelen

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een sponsor in vergelijking andere financieringsvormen?
 • Hoeveel tijd kost het?
 • Hoe groot moet/kan het sponsordeel zijn in de gehele financiering?
 • Zorg dat je helder hebt waar je voor staat en wat je imago is: de sponsor moet een positieve associatie met jouw project of persoon hebben.
 • Wie is je publiek: de sponsor moet via jou zijn netwerk kunnen uitbreiden.
 • Welke activiteiten kun je aanbieden voor werknemers en relaties?
 • Weet op welke locatie je project plaats vindt en wat de uitstraling daarvan zal zijn.
 • Hoe biedt jouw project de sponsor de mogelijkheid zich te onderscheiden van anderen? Kan hij met jouw project een meerwaarde aan zijn product geven? Kan hij zijn personeel motiveren of zijn klanten stimuleren?

Wat is voor jouw project het belangrijkst:

 • geld
 • middelen in natura/ faciliteiten
 • garantstelling
 • communicatie/publiciteit
 • een specifieke doelgroep bereiken
 • kennis

Er zijn verschillende sponsoring-constructies denkbaar:

 • één sponsor: je biedt de sponsor exclusiviteit
 • meer sponsors: je biedt de sponsors een standaardpakket
 • differentiatie: één hoofdsponsor, enkele subsponsors

Zoek sponsors die bij jouw werk of project passen wat betreft imago, product, lokatie, doelgroep en schaal van opereren: lokaal, regionaal of (inter)nationaal.

Tip: Begin met een longlist van sponsors en wat je te bieden hebt/geboden wilt krijgen en ga dan strepen tot je een shortlist hebt.

Als je hebt besloten welke mogelijke sponsors je wilt benaderen neem je contact op. Bel eerst om te informeren om er achter te komen aan wie je je verzoek moet richten.

Nadat je contact hebt gelegd en je bent tot een afspraak gekomen is het zaak je voor te bereiden op de presentatie van je project. Maak hier tijd voor vrij. Kom met een concreet voorstel dat bij de sponsor past. Investeer in een goed verzorgde, enthousiaste en overtuigende presentatie. Zorg dat er ruimte en mogelijkheden zijn voor overleg. Luister goed naar de wensen van de sponsor.

Als je tot een deal over gaat met de sponsor moet je zorgen dat je concrete afspraken maakt en deze in een contract vastlegt.

Een evaluatie van het project na afloop is heel belangrijk zodat beide partijen goed weten wat goed is gegaan en wat beter had gekund en waarom, zodat je langer of vaker met elkaar in zee kan! Of weet waar je bij een andere sponsor op moet letten in het vervolg.

Stappenplan

Zie ook:

stappenplan

Download

Sponsoring

Crowdfunding

vaardigheden/presenteren

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+