test

Stappenplan een ondernemingsplan maken

Ondernemingsplan maken

Je wilt een bedrijf beginnen. Heeft je plan kans van slagen? Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen moet je inzicht krijgen in je plannen, de markt waarop je bedrijf zich wil richten, jouw persoonlijke capaciteiten en je financiƫle mogelijkheden. Helderheid over deze punten krijg je door het maken van een ondernemingsplan.

Doel van een ondernemingsplan is in de eerste plaats: financiƫle risico's zichtbaar maken. Voor jezelf en voor degene(n) bij wie je om geld aanklopt. Als je onderstaande stappen doorloopt, heb je al je al een groot deel van je ondernemingsplan in kaart gebracht.

Voor advies kun je terecht bij de kamer van koophandel een accountant of een financieel adviseur.

Een ondernemingsplan maken

Jij hebt verwachtingen t.a.v. het op te richten bedrijf. Maak deze helder voor een buitenstaander. Welke dienst of welk product wil je gaan leveren, aan wie en hoeveel denk je daarmee te gaan verdienen?

Hoe groot is de markt waarop jij je gaat begeven? Met wat voor bedrijven ga je concurreren? Wat voor opdrachtgevers / afnemers zijn er? Wat voor contacten heb je met ze?

Beschrijf je opleiding en je werkervaring. Waarom wil je dit bedrijf beginnen? Wat wil je met dit bedrijf? Wat zijn je meer en minder behulpzame eigenschappen bij de realisering van je plannen?

Hoe gaat het bedrijf heten, waar wil je het vestigen, wat wordt de ondernemingsvorm , hoeveel mensen komen er werken, hoeveel m2 kantoorruimte heb je nodig, wat voor inventaris, welke verzekeringen?

Hoeveel kosten brengt de oprichting van het bedrijf met zich mee?
Waarin moet je vooraf investeren? Hoe denk je dat te gaan financieren?

Wat voor omzet denk je de eerste drie jaar te halen? Welke kosten zijn daaraan verbonden? Hoeveel winst/eigen inkomen denk je dus te kunnen genereren? Welk deel daarvan wil je gebruiken voor aflossing van je schulden?

Om de realiteitswaarde van je antwoorden te kunnen toetsen wil een buitenstaander zoveel mogelijk feitelijkheden, helder gestructureerd op papier. Zichtbaar worden daarmee de sterke en zwakke punten van je plan. Vooral de zwakke punten dienen extra aandacht te krijgen, zodat er een gedegen blauwdruk ontstaat voor je toekomstige bedrijf.
 

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+