test

stappenplan marketing: van analyse tot plan

Marketing

Jouw artistiek project heeft een grotere kans op succes wanneer hier een goede marketingstrategie achter schuilt. Het maken van een marketingplan geeft je bovendien een nog scherper beeld van wat jij wilt uitdragen als kunstenaar.

Marketing: Van analyse tot plan

 • Beschrijf je 'mission statement'
  Beschrijf je drijfveer om je kunst/project te maken en presenteren. Anders gezegd: wat is je missie?
 • Maak een SWOT analyse
  Bepaal eerst de sterktes en zwaktes (Strength, Weakness). Het gaat hier uiteraard in eerste instantie om je kunst/project, maar ook over de manier van presentatie. Bepaal daarna de kansen en bedreigingen (Opportunity, Threat) in je omgeving; is er veel concurrentie, zijn er veel mogelijkheden om je kunst te laten zien/horen/voelen, staat jouw kunstrichting in de belangstelling, etc.
 • Bepaal je Unique Selling Point
  Probeer een Unique Sellingpoint (USP) voor het project/product te vinden. Waarom ben jij/is jouw kunst bijzonder? Zit het bijzondere in je ‘product’ of is de plek van uitvoering erg speciaal? Je kan het in de inhoud of de vorm van je kunst vinden, maar ook in de presentatie ervan.
 • Bepaal je doelgroep
  Realiseer je dat een kleine goed gedefinieerde doelgroep, waarvan je weet of vermoedt hoe je die kan bereiken, veel beter is dan een grote vage doelgroep die je niet kan bereiken.

Naar aanleiding van bovengenoemde analyse bepaal je nu welke van de vier P’s van de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie) je op wat voor manier gaat inzetten. Je doet dit voor alle vier P’s.

Bijvoorbeeld: Gezien mijn missie 'X' moet mijn promotie erbij passen. Of: aangezien de doelgroep uit studenten bestaat, en die vaak op internet surfen, moet het promotiemateriaal op internet gemakkelijk te vinden zijn.
Dus als het bijvoorbeeld je missie is dat je jongeren bekend wilt maken met jouw kunst, dan moet je niet alleen je prijs aan je doelgroep aanpassen, maar ook je locatiekeuze en zeker ook je communicatiekanalen.

Met de resultaten van stap 2 en 3 maak je nu een concreet plan.
Na het uitwerken van alle promotionele acties maak je een planning waarin staat wie wat doet en wanneer.

Bijvoorbeeld: Gezien mijn doelgroep 'X' vaak de huis-aan-huis-bladen leest, moet het persbericht (evt. versterkt door een advertentie) in week 'Y' in het 'Stadsblad' staan; redactiesluiting is 6 dagen voor verschijning van het blad, dus moet het in hun stijl geschreven persbericht  daar een à twee dagen eerder bezorgd zijn.

Wie genoeg geld en tijd heeft, controleert tijdens en na de uitvoering van het marketingplan welke maatregelen het meest hebben opgeleverd. De uitkomst kan een goede basis voor een volgend (beter) marketingplan vormen.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+