test

... een plan van aanpak maken

Plan van aanpak

Begin al in een vroeg stadium met het maken van een plan van aanpak als je een project wil gaan realiseren. Hier lees je in het kort waar je rekening mee moet houden. Diverse stappenplannen kunnen helpen bij een meer gedetailleerde uitwerking.

Helder maken wat je wil
Een plan begint met losse ideeën waar steeds meer samenhang tussen ontstaat. Papier eist ordening, meer dan losse gedachten in je hoofd. Begin daarom met op te schrijven wat je weet. Dan wordt vanzelf ook duidelijker wat je nog niet weet.

Stel jezelf in elk geval de volgende vragen:
- Wat wil ik precies gaan maken?
- Voor wie wil ik het maken: welk publiek stel ik mij voor? hoe ga ik dit publiek benaderen?
- Hoe wil ik het maken: waar wordt het gemaakt en hoeveel tijd trek ik er voor uit?
- Wie gaat er meewerken, op welke manier en met welke bevoegdheid?
- Hoe duur wordt het en wie gaat dat betalen?
- Wanneer is het gelukt: wat is mijn persoonlijke doelstelling?
- Wat zijn redenen om het project af te blazen?

Een planning maken
Als je bovenstaande  vragen helder hebt, kun je je plan van aanpak concretiseren in een planning. Begin bij het eindpunt, en redeneer dan terug.
Belangrijke onderwerpen voor een planning:
- Tijd: hoeveel tijd ga jijzelf en anderen eraan besteden, en waaraan?
- Financiering: wanneer moet het rond zijn; wil je subsidie verwerven? Wanneer moet je daarvoor bij wie zijn?
- Marketing: hoe ga je je publiek benaderen en met welke middelen; wanneer moet je daarvoor wat doen?
- Faciliteiten: wanneer moeten welke hulpmiddelen beschikbaar zijn?
- Beslismomenten: wanneer wordt waarover een besluit genomen?

Ik wil...

Zie ook:

stappenplan

download

zie ook ondernemen / financiële administratie

zie ook ondernemen / projectmanagement

andere websites

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+