test

... mij goed verzekeren

Verzekeren Ondernemersrisico

Je wilt je verzekeren:

 • van inkomen bij werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioengerechtigde leeftijd
 • tegen kosten bij ziekte, brand, diefstal, schade, ongelukken
 • tegen claims van derden bij auto-ongeluk, wegens ziekte niet kunnen optreden e.d.

Wat te doen?
Dat hangt van het risico af en van je situatie. Een mens heeft juridisch gezien meerdere 'hoedanigheden'. Veel mensen in de kunst- en cultuursector hebben er drie: privépersoon, werknemer en zelfstandige met een beroep of bedrijf.

Verzekeringen voor privépersonen en werknemers

 • Sociale Voorzieningen bijstand , studiefinanciering en AOW . Deze verzekering voor basisinkomens voor speciale groepen wordt betaald uit belastinggeld. Je hoeft hiervoor geen premie af te dragen. Als je tot de wettelijk omschreven categorie behoort (je bent student in het hoger onderwijs voor studiefinanciering, of ingezetene van Nederland voor AOW ), kun je er onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen.
 • Werknemersverzekeringen . Deze verzekeren je van inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en na  ontslag. Werknemers zijn er verplicht voor verzekerd (regelt je werkgever ).
 • Pensioenvoorziening. Bij de meeste werkgevers bouwt de werknemer een pensioen op. Hiervoor wordt maandelijks premie afgedragen door werknemer en werkgever
 • Ziektekostenverzekering. Iedere ingezetene van Nederland vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
 • Wettelijke Aansprakelijkheid ( WA ). Een WA -verzekering ( WA ) is niet verplicht, maar toch een must. De premie is laag maar als je schade hebt veroorzaakt kan het om hele grote bedragen gaan. Een aansprakelijkheidsverzekering voor autobezitters is wel verplicht!
 • Overige verzekeringen. Je kunt je ook verzekeren tegen verlies, diefstal, etc. Het is niet verplicht, maar wel aanbevelenswaardig.

Verzekeringen voor zelfstandigen en bedrijven
Ook risico's die je als zelfstandige of als bedrijf loopt, kan je verzekeren. Het maakt daarbij niet uit of je voor je bedrijf een rechtspersoon hebt opgericht. Als je een stichting , vereniging of bv opricht en kom je daar in dienst als werknemer, dan gelden bovenstaande verzekeringen.
In de andere gevallen moet je rekening houden met de volgende verzekeringen: 

 • Arbeidsongeschiktheidverzekering (aov). Zelfstandigen vallen niet onder de WIA – Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is een wet voor arbeidsongeschikte werknemers. Een zelfstandige kan zich dus alleen particulier verzekeren tegen inkomensverlies door ziekte. Dit is kostbaar. Je kunt de kosten zelf drukken door je in beperkte mate te verzekeren. Een Broodfonds is een alternatief waarbij je met een groep bekenden zelf geld spaart en tijdelijk uitkeert bij ziekte.
 • Werkloosheidverzekering. Deze bestaat niet voor zelfstandigen. 
 • Ziektekostenverzekering. Iedere ingezetene van Nederland vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
 • Pensioenvoorziening. Deze moet een zelfstandige zelf treffen. 
 • WA - en overige verzekeringen. De verzekeringen voor privépersonen gelden niet voor bedrijfsrisico's. Ga van tevoren de risico's na en stel vast wie de mogelijke gevolgen van die risico's draagt, ook op grond van je contract.

Kosten
Kosten van verzekeringen kunnen nogal verschillen, maar de dekkingen ook! Vraag daarom offerte 's en laat je adviseren door deskundige, liefst belangeloze derden.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+