test

Subsidieverstrekkers beeldende kunst

Diverse partijen stimuleren het maken en aankopen van kunst in Nederland. De overheid speelt een dominante rol bij het geven van opdrachten voor werk voor de openbare ruimte en subsidies aan kunstinstellingen, ondersteunende instellingen, individuele kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven. Een deel van het geld wordt verstrekt via overheidsfondsen. Er zijn ook particuliere fondsen die geld krijgen uit legaten van particulieren en afdrachten van loterijen e.d. De meeste grote fondsen ontvangen hun geld van de overheid. Hun budget kan oplopen tot tientallen miljoenen per jaar.

Overheidsfondsen

undefinedMondriaan Fonds
Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het fonds heeft ook een werkbijdrage jong talent voor veelbelovende kunstenaars tot vier jaar na hun opleiding.

undefinedAmsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst – uit alle delen van de stad. Er zijn meerjarige en incidentele subsidies voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars.

undefinedStimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het fonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. De interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein is daarbij belangrijk. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie .

Particuliere fondsen

undefinedPrins Bernhard Cultuurfonds 
Het fonds ondersteunt beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, natuur, wetenschap en buurtcultuur. Er zijn CultuurFondsen op Naam voor onder meer jonge beeldende kunstenaars, amateuronderzoekers en moleneigenaars. Ook zijn er stipendia, waaronder het TheaterTekstTalent, waarvoor personen een aanvraag kunnen doen. Voor afgestudeerden aan de universiteit of hbo en artistiek en wetenschappelijk toptalent zijn er Cultuurfondsbeurzen voor vervolgopleiding of onderzoek in het buitenland of de aanschaf van een muziekinstrument.

undefinedVSB Fonds
Het VSB Fonds steunt ieder jaar vele honderden initiatieven op een breed maatschappelijk gebied. Het fonds steunt projecten in de hele breedte van de Kunst & Cultuur sector; van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst en cultuureducatie.

undefinedFonds21
Fonds21 steunt onder andere projecten en initiatieven op het gebied van muziek, theater, dans, e-culture, design, mode, beeldende kunst, architectuur, literatuur en nieuwe media. Ook festivals, publicaties, mediaproducties en educatieprojecten komen in aanmerking. Het fonds ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

undefinedNorma Fonds
NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars in alle disciplines. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

undefinedFonds Kwadraat
Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars, fotografen en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk, zoals een expositie, apparatuur, website, presentatie of kunstenaarsboek.

undefinedVandenEnde Foundation
Wil ontplooiingskansen bieden aan talentvolle jonge en gevestigde kunstenaars, de cultuurparticipatie bevorderen en het cultureel ondernemerschap stimuleren. Het fonds verstrekt subsidies of donaties aan de secties; theater, muziek, audiovisuele media en beeldende kunst.

undefinedBlockbusterfonds
Steunt culturele projecten met een bij voorkeur multidisciplinair karakter die in Nederland plaatsvinden en een groot (inter)nationaal bereik hebben.

undefinedAmmodo
Ammodo bevordert kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die op internationaal niveau hoog aanzien genieten. Het fonds steunt kunstprojecten die door hun niveau en vernieuwende of uitzonderlijke karakter een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van of waardering voor kunst. Ammodo steunt projecten in de podiumkunst en beeldende kunst.

undefinedStichting Stokroos
Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven met financiële ondersteuning en coaching. Ambacht(elijke kwaliteit) en concept spelen een belangrijke rol.

undefinedJanivo Stichting
De Janivo Stichting steunt kunstprojecten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van nul tot dertig jaar op het gebied van talentontwikkeling, jonge makers en kunsteducatie.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+