test

Crowdfunding

Crowdfunding wordt steeds vaker aangewend om projecten te financieren in de kunst- en cultuursector. Een belangrijk kenmerk van crowdfunding is dat het een sociaal gebeuren is. Donateurs worden op een speciale manier betrokken bij het project.

Wat is crowdfunding?

Je werft zelf, of met behulp van een bemiddelaar, liefhebbers die allemaal een klein bedrag schenken. Zo wordt in een aantal weken tijd een bedrag opgehaald dat kan variëren van enkele honderden tot tienduizenden euro’s. In ruil voor hun donatie ontvangen de donateurs een beloning in natura. Bij een muziekproject mogen de donateurs bijvoorbeeld bij een concert aanwezig zijn, Bij een filmproject krijgen ze een link om de film online te bekijken en ze worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het project.

Crowdfunding is geen vervanger van structurele subsidies maar is goed in te zetten naast een subsidie -aanvraag en geschikt voor de financiering van kleine projecten. Crowdfunding kun je het beste als laatste inzetten om je budget te sluiten, want de kans dat het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd is dan het grootst. Hierdoor is het voor donateurs interessanter om te geven. Aan de andere kant zegt het eventuele financiers juist weer wat als je eerst met crowdfunding bewijst dat je idee het publiek aanspreekt. 

Marketing

Crowdfunding geeft ook informatie over het draagvlak van het project. Kies je voor crowdfunding , dan wordt je dus ook uitgedaagd om goed na te denken over je concept en de presentatie ervan. Hoe pitch je je idee zodat mensen er geld aan willen geven? Aan de hand van de reacties zie je hoeveel animo er voor is. Zo levert het bruikbare feedback en kan het een kans bieden om een langetermijnrelatie met je publiek op te bouwen.

Hoe werkt het?

Als maker meld je je project aan bij een crowdfunding -platform zoals Voordekunst of je zet zelf een website op. Je moet veel tijd steken in het betrekken van donateurs bij je project: vrienden, familieleden en fans. Als donateurs zich meer betrokken voelen kunnen zij de informatie verspreiden en kan de financiering heel snel gaan. Bedenk dat je donateurs op verschillende manieren betrokken zijn: de ene geeft zonder dat hij of zij veel over de inhoud wil weten terwijl de ander misschien voortdurend vragen stelt. Bedenk ook dat crowdfunding veel moeite en een flinke tijdsinvestering kost. 

Fiscale zaken voor ontvanger en donateur

Crowdfunding is te vergelijken met subsidie aanvragen en dat doe je in principe met een stichting . Voor de ontvanger is het belangrijk te weten dat giften aan een stichting niet belast worden. Er zit ook geen btw op giften. Je betaalt alleen een percentage van de giften aan de eventuele bemiddelaar (het platform).

Crowdfunding-platforms als Voordekunst hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat maakt het voor donateurs aantrekkelijker om te geven. De giften zijn aftrekbaar, mits deze minimaal 1% van het zogenaamde drempelinkomen bedragen. Particulieren mogen 125% in aftrek brengen op de aangifte inkomstenbelasting en bedrijven 150% op de vennootschapsbelasting. Lees voor meer informatie de voorwaarden voor aftrekken van giften op de website van de Belastingdienst.

Tips

  • Breng je netwerk in kaart en bedenk wie er € 10 zou willen geven, wie € 50 of € 100 of misschien zelfs meer.
  • De begin- en eindfase van je project zijn het makkelijkst, dus vraag de mensen die sowieso willen geven om in de moeilijkste fase - de tussenfase - hun bijdrage te storten.
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+