test

presentatie-instellingen

Vanuit de culturele basisinfrastructuur 2013-2016 worden door de rijksoverheid zes presentatie-instellingen voor beeldende kunst gefinancierd. Deze instellingen (re)presenteren de nieuwste ontwikkelingen in de kunstwereld van regionaal tot internationaal niveau.

undefinedWitte de With, centrum voor moderne kunst in Rotterdam. Geeft publicaties uit, verzorgt speciale projecten, workshops en masterclasses.

undefinedMarres, centrum voor contemporaine cultuur in Maastricht. Herbergt een cultureel projectbureau, een uitgeverij en een restaurant.

undefinedMU, centrum voor hedendaagse kunst in Eindhoven. Kunst wordt gemixt met design, mode, muziek, architectuur en nieuwe media. MU organiseert exposities, workshops, debatten, lezingen, maakt MU TV.

undefinedBAK, basis voor actuele kunst in Utrecht. Het is een platform gewijd aan het onderzoeken, produceren, presenteren en analyseren van actuele kunst.

undefinedNoorderlicht, internationaal podium voor fotografie. Noorderlicht organiseert exposities, een jaarlijkse fotomanifestatie, debatten, lezingen en masterclasses. Noorderlicht schrijft foto-opdrachten uit en is uitgever van catalogi en fotoboeken.

undefinedDe Appel, internationaal instituut voor hedendaagse kunst in Amsterdam. Heeft zowel een publieke functie als een wetenschappelijke. Enerzijds worden er tentoonstellingen, performances, lezingen en debatten georganiseerd en anderzijds wordt er een kennisprogramma aangeboden met onder andere theoretische publicaties en bijvoorbeeld studieprogramma's voor curatoren en aspirant-galeriehouders. 

2017-2020

 Voor de periode 2017-2020 adviseert de Raad voor Cultuur geen subsidie toe te kennen aan de Appel en Noorderlicht, maar wel aan:

undefinedFramer Framed bevordert de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van interculturele processen in hedendaagse kunst. Sinds 2014 is de organisatie gevestigd in de Tolhuistuin in Amsterdam. 

undefinedWest Den Haag is  een middelgrote presentatie-instelling bestaande uit drie onderdelen: 'Main Space’, met kunst- en parallelprogramma’s; het ‘Instituut voor Kunst en Kritiek’, voor debatten, publicaties en cursussen en het ‘Volkspaleis’, onder welke noemer op locatie festivalmanifestaties worden gehouden.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+